Thời hạn cấp giấy phép môi trường theo quy định mới nhất

B3/21 QL1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

info@moitruonganhduong.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung

Hotline:

0942 195 533

Góp ý chất lượng dịch vụ:

0979 085 001
Thời hạn cấp giấy phép môi trường theo quy định mới nhất
Ngày đăng: 05/01/2024 11:23 AM

Thời hạn cấp giấy phép môi trường được căn cứ khoản 4 điều 43 Luật BVMT 2020 tính từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được cấp giấy phép môi trường đúng thời hạn.

Thời hạn cấp giấy phép môi trường theo quy định mới nhất

Trong bài viết này, Môi trường Ánh Dương sẽ chia sẻ đến bạn thời hạn cấp giấy phép môi trường, chi tiết quy trình cấp giấy phép môi trường theo quy định nhé!

1. Thời hạn cấp giấy phép môi trường trong bao lâu?

Căn cứ khoản 4 điều 43 Luật BVMT 2020, thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau:

2. Chi tiết các quy trình cấp giấy phép môi trường theo quy định

Quy trình cấp giấy phép môi trường được quy định tại Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 11 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Quy trình này bao gồm các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm các tài liệu sau:

Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường.

Bước 2: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 07 ngày làm việc.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm thẩm định hồ sơ. Kết quả thẩm định hồ sơ được thể hiện trong bản kết quả thẩm định hồ sơ cấp giấy phép môi trường.

Bước 4: Công bố thông tin

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm công bố thông tin về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép và niêm yết công khai tại trụ sở của cơ quan cấp phép.

Bước 5: Thẩm định thực tế

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc công bố thông tin, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tổ chức thẩm định thực tế tại dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Chi tiết quy trình cấp giấy phép môi trường theo quy định

Bước 6: Ra quyết định cấp giấy phép môi trường

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc thẩm định thực tế, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm ra quyết định cấp giấy phép môi trường. Quyết định cấp giấy phép môi trường phải được gửi cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định.

Bước 7: Nhận giấy phép môi trường

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm đến nhận giấy phép môi trường tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được thông báo nhận giấy phép môi trường.

Thời gian giải quyết hồ sơ

Tổng thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy phép môi trường là 70 ngày làm việc, không kể thời gian tổ chức thẩm định thực tế.

3. Thời gian hiệu lực của giấy phép môi trường được quy định

Căn cứ khoản 4 điều 40 Luật BVMT 2020 thời hạn của giấy phép môi trường được quy định như sau:

a) 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

b) 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

c) 10 năm đối với đối tượng không thuộc quy định tại điểm a và điểm b;

d) Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định tại các điểm a, b và c theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (sau đây gọi chung là chủ dự án đầu tư, cơ sở).

Thời gian hiệu lực của giấy phép môi trường 

Quý Khách hàng cần thực hiện giấy phép môi trường đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được cấp giấy phép môi trường đúng thời hạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0942 195 533 để được hỗ trợ tư vấn và báo giá chi tiết nhé! 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Hotline