Cơ quan nào chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo ĐTM?

B3/21 QL1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

info@moitruonganhduong.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung

Hotline:

0942 195 533

Góp ý chất lượng dịch vụ:

0979 085 001
Cơ quan nào chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo ĐTM?
Ngày đăng: 01/03/2024 02:46 PM

Khi thực hiện các dự án đầu tư, doanh nghiệp cần phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và nộp báo cáo cho cơ quan thẩm định thẩm quyền. Vậy cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là gì, nội dung và thời hạn thẩm định ra sao?

Cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo ĐTM?

Bài viết dưới đây, Môi trường Ánh Dương sẽ cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về cơ quan thẩm định báo cáo công tác bảo vệ môi trường nhé!

1. Cơ quan thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Theo Điều 35 của Luật Bảo vệ Môi trường 72/2020/QH14, cơ quan thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường được quy định như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường (BTNMT):

a. Dự án đầu tư nhóm I, theo quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật này.

b. Dự án đầu tư nhóm II, theo các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này, thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; dự án đầu tư nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an:

Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn, trừ đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này.

2. Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Báo cáo đánh giá tác động môi trường chính bao gồm các nội dung sau:

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

3. Thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM

Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, theo quy định như sau:

Các cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM):

- Bộ Tài nguyên và môi trường

Tiếp nhận và tổ chức thẩm định báo cáo ĐTM cho dự án đầu tư Nhóm I, II thuộc phạm vi từ 2 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên.

- Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An:

Thẩm định dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng an ninh

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Tổ chức thẩm định cho dự án đầu tư nằm trên địa bàn tỉnh

Quý doanh nghiệp cần tư vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh của mình hãy nhanh chóng liên hệ Hotline: 0942 195 533 để được chuyên viên tư vấn môi trường hỗ trợ nhanh chóng nhé!

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Hotline