TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

B3/21 QL1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

info@moitruonganhduong.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung

Hotline:

0942 195 533

Góp ý chất lượng dịch vụ:

0979 085 001
TƯ VẤN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN
Ngày đăng: 21/05/2024 04:19 PM

Long An tỉnh thành có tiềm năng phát triển kinh tế rất lớn của các tỉnh phía Nam. Long An có đủ cơ hội và lợi thế để phát triển vùng kinh tế công nghệ cao. Việc tận dụng các nguồn tài nguyên và ưu điểm của tỉnh để thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa và hiện đại hóa. Đồng thời, việc phát triển kinh tế cần đi đôi với các biện pháp tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Tại tỉnh Long An, công tác bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp – cụm công nghiệp luôn được các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm và đặc biệt luôn thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Việc tuân thủ công tác quản lý về nước thải, khí thải, chất thải, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quan trắc định kỳ luôn được các tổ chức ban ngành theo dõi. Chính vì thế mà các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm đến giấy phép môi trường (GPMT) để đảm bảo việc vận hành dự án đúng theo quy định của pháp luật.

1. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ?

Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường có thể nói một cách dễ hiểu là cam kết của doanh nghiệp hoạt động sản xuất có phát sinh chất thải với cơ quan quản lý nhà nước. Đây được xem như căn cứ để cơ quan nhà nước thực hiện việc giám sát, kiểm tra đối với các hoạt động bảo vệ môi trường của chủ dự án. GPMT thể hiện tinh thần trách nghiệm của doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường.

Nội dung của giấy phép môi trường:

Căn cứ theo  Điều 40 Luật BVMT năm 2020 và Nghị định 08/20222/NĐ-CP nội dung của giấy phép môi trường được quy định như sau:
- Thông tin của dự án cơ sở: tên dự án đầu tư cơ sở, địa điểm hoạt động, giấy phép kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư, mã số thuế, loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ
- Nội dung cấp phép môi trường về nguồn nước thải, khí thải, nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung, các công trình hệ thống xử lý chất thải,..
- Yêu cầu về bảo vệ môi trường: có công trình biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải, giảm tiếng ồn,… có kho bãi lưu trữ phế liệu, có kế hoạch quản lý và giám sát môi trường, phương pháp thu gom và quản lý chất thải rắn hoặc yêu cầu khác.
- Thời hạn của giấy phép môi trường.

Xem thêm:  XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI

2. ĐỐI TƯỢNG CẦN LÀM GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI LONG AN

Các đối tượng sau đây thuộc trong nhóm phải có giấy phép môi trường:
Đối tượng 1: Dự án thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, khí thải hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.
Đối tượng 2: Dự án đã hoạt động trước ngày Luật BVMT năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng 1 thì cần thực hiện giấy phép môi trường.
Đối với cả hai đối tượng trên, việc có giấy phép môi trường là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo rằng các hoạt động sản xuất và phát thải chất thải đáp ứng được các quy định và yêu cầu bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước.

3. CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH LONG AN

Cơ quan cấp Giấy phép môi trường tại Long An

UBND tỉnh Long An cấp GPMT với các dự án có tác động xấu đến môi trường thuộc nhóm II; dự án ít có tác động xấu đến môi trường nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên; dự án hoạt động trước ngày 01/01/2022 đã được UBND cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM
UBND cấp huyện ở Long An cấp giấy phép môi trường cho dự án thuộc nhóm III nhóm có ít tác động đến môi trường.
Điều này cho thấy UBND tỉnh và UBND cấp huyện ở Long An có trách nhiệm kiểm soát và quản lý việc cấp GPMT cho các dự án trên địa bàn, nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định và yêu cầu bảo vệ môi trường.

5. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ VÀ TRÌNH TỰ XIN CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TẠI TỈNH LONG AN

5.1 HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Hồ sơ đề nghị xin cấp giấy phép môi trường bao gồm:

- Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường
- Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường
- Tài liệu pháp lý và kỹ thuật dự án khác của dự án

5.2 TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Thủ tục cấp Giấy phép môi trường tại Long An

Bước 1: Chủ dự án đầu tư gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc thông qua hệ thông dịch vụ công trực tuyến.
Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ. Cơ quan có thẩm quyền công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp GPMT (trừ trường hợp dự án thuộc bí mật quốc gia, bí mật doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tham vấn các cơ quan có thẩm quyền). Trường hợp hồ sơ không hợp lệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ dự án để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng được yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận sẽ trả hồ sơ và thống báo rõ lý do cho chủ dự án.
Bước 3: Trong thời gian quy định của pháp luật, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành lập đoàn thanh tra kiểm tra thực tế thông tin dự án, tổ chức đoàn thẩm định cấp giấy phép môi trường.
- Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ trình cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép.
- Trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì cơ quan tiếp nhận sẽ tiến hành trả hồ sơ cho chủ dự án và thống báo lí do cụ thể.
- Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ thì cơ quan tiếp nhận gửi văn bản thông báo cho chủ dự án nêu rõ nội dung cần bổ sung hoàn thiện, thời gian bỏ sung hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo.
- Trường hợp không thể bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho chủ dự án đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường
Bước 4: Trong thời gian pháp luật quy định kể từ ngày nhận giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ dự án đề nghị cấp phép thực hiện nghĩa vụ đóng phí và nhận giấy phép.

Nếu Quý Doanh nghiệp vẫn còn băn khoăn trong việc lập hồ sơ xin giấy phép môi trường cho cơ sở, sản xuất, kinh doanh của mình. Hãy liên hệ ngay với Môi trường Ánh Dương qua Hotline: 0942 195 533 sẽ có chuyên viên tư vấn và báo giá nhanh chóng nhé!

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Hotline