Tổng hợp các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường mới nhất

B3/21 QL1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

info@moitruonganhduong.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung

Hotline:

0942 195 533

Góp ý chất lượng dịch vụ:

0979 085 001
Tổng hợp các quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường mới nhất
Ngày đăng: 31/10/2023 05:06 PM

Khi hoạt động sản xuất chế biến diễn ra thường xuyên, doanh nghiệp cần tuân thủ theo quy định pháp luật về môi trường, bao gồm cả Quy Chuẩn Việt Nam (QCVN) áp dụng cho ngành nghề cụ thể. Tuy nhiên, sự tồn tại của nhiều QCVN có thể tạo ra thách thức trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết.

Doanh nghiệp cần chú ý đảm bảo hiểu rõ và thực hiện đúng các QCVN liên quan đến hoạt động của mình. Cùng lúc đó, Doanh nghiệp cũng nên hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý môi trường để đảm bảo tuân thủ quy định và đảm bảo sự bền vững trong hoạt động sản xuất và chế biến.

Công ty môi trường Ánh Dương xin gửi đến Quý Khách hàng và Quý Doanh nghiệp danh sách các QCVN, TCVN liên quan đến môi trường mới nhất được chúng tôi tổng hợp. Mời Quý Khách hàng và Quý Doanh nghiệp tham khảo!

STT

Thông tư số

Tên văn bản 

Ghi chú

 

I. Bộ tiêu chuẩn, quy chuẩn Việt Nam về nước thải

1

QCVN 40:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Xem chi tiết: tại đây!

2

QCVN 14:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Xem chi tiết: tại đây!

3

QCVN 29:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

Xem chi tiết: tại đây!

4

QCVN 11 –MT:2015/BTNMT

Quy chuẫn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản, khi thải vào nguồn nước tiếp nhận nước thải.

Xem chi tiết: tại đây!

5

QCVN 01-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

Xem chi tiết: tại đây!

6

QCVN 28:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

Xem chi tiết: tại đây!

7

QCVN 52:2017/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép

Xem chi tiết: tại đây!

8

QCVN 11-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thủy sản

Xem chi tiết: tại đây!

9

QCVN 12-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

Xem chi tiết: tại đây!

10

QCVN 13-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhộm

Xem chi tiết: tại đây!

11

QCVN 62-MT:2016/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Xem chi tiết: tại đây!
 

II. Bộ quy chuẩn Việt Nam về không khí, khí thải, tiếng ồn và độ rung

   

12

QCVN 05:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

Xem chi tiết: tại đây!

13

QCVN 06:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh.

Xem chi tiết: tại đây!

14

QCVN 05:2023/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí

Xem chi tiết: tại đây!

15

QCVN 19:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất hữu cơ.

Xem chi tiết: tại đây!

16

QCVN 20:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

Xem chi tiết: tại đây!

17

QCVN 21:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

Xem chi tiết: tại đây!

18

QCVN 23:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

Xem chi tiết: tại đây!

19

QCVN 51:2017/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép

Xem chi tiết: tại đây!

20

QCVN 26:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Xem chi tiết: tại đây!

21

QCVN 02:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế

Xem chi tiết: tại đây!

22

QCVN 27:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

Xem chi tiết: tại đây!

23

QCVN 02:2019/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc.

Xem chi tiết: tại đây!

24

QCVN 03:2019/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

Xem chi tiết: tại đây!

25

QCVN 24:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

Xem chi tiết: tại đây!

26

QCVN 27:2017/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc.

Xem chi tiết: tại đây!

27

QCVN 26:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

Xem chi tiết: tại đây!
 

III. Bộ quy chuẩn Việt Nam về giới hạn ô nhiễm trong bùn, đất và chất thải nguy hại 

   

28

QCVN 15:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

Xem chi tiết: tại đây!

29

QCVN 41:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng

Xem chi tiết: tại đây!

30

QCVN 07:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

Xem chi tiết: tại đây!

31

QCVN 30:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn công nghiệp

Xem chi tiết: tại đây!

32

QCVN 50:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

Xem chi tiết: tại đây!

33

QCVN 03-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

Xem chi tiết: tại đây!

34

QCVN 03:2023/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất

Xem chi tiết: tại đây!
 

IV. Bộ quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nguồn nước

   

35

TCVN 5502:2003

Tiêu chuẩn Việt Nam về nước cấp sinh hoạt - Yêu cầu chất lượng

Xem chi tiết: tại đây!

36

QCVN 01-1:2018/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Xem chi tiết: tại đây!

37

QCVN 6-1:2010/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai

Xem chi tiết: tại đây!

38

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Xem chi tiết: tại đây!

39

QCVN 08:2023/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Xem chi tiết: tại đây!

40

QCVN 09-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

Xem chi tiết: tại đây!

41

QCVN 09:2023/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

Xem chi tiết: tại đây!

42

QCVN 10-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

Xem chi tiết: tại đây!

43

QCVN 10:2023/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

Xem chi tiết: tại đây!
  V. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
44 QCVN 31:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Xem chi tiết: tại đây!
45 QCVN 32:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Xem chi tiết: tại đây!
46 QCVN 33:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Xem chi tiết: tại đây!
47 QCVN 65:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu thủy tinh nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Xem chi tiết: tại đây!
48 QCVN 66:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Xem chi tiết: tại đây!
49 QCVN 67:2018/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu xỉ hạt lò cao (xỉ hạt nhỏ, xỉ cát từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép) nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Xem chi tiết: tại đây!
  VI. Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam khác có liên quan
50 QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng  Xem chi tiết: tại đây!
51 QCVN 05:2020/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận hành hóa chất nguy hiểm. Xem chi tiết: tại đây!
52 TCVN 5999:1995 Tiêu chuẩn Việt Nam về chất lượng nước - lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải. Xem chi tiết: tại đây!
53 TCVN 5507:2002 Tiêu chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm. Xem chi tiết: tại đây!
54 TCVN 5945:2010 Tiêu chuẩn Việt Nam về nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải Xem chi tiết: tại đây!

► Bạn có thể tải đầy đủ tài liệu các QCVN, TCVN liên quan đến môi trường do các cơ quan chức năng ban hành: tại đây!

Việc thực hiện hồ sơ môi trường đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn đáng kể và thường là một quy trình phức tạp. Nếu Quý Khách hàng đang cảm thấy khó khăn trong việc thực hiện hồ sơ môi trường, chúng tôi có thể cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Xin vui lòng gọi Hotline: 0942 195 533 để nhận tư vấn và giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng nhất.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Hotline