Tổng hợp các phí thẩm định liên quan về môi trường mới nhất

B3/21 QL1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

info@moitruonganhduong.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung

Hotline:

0942 195 533

Góp ý chất lượng dịch vụ:

0979 085 001
Tổng hợp các phí thẩm định liên quan về môi trường mới nhất
Ngày đăng: 03/11/2023 03:44 PM

Phí thẩm định chứa các chi tiết về các khoản phí và chi phí cần xem xét khi đánh giá tác động của hoạt động, dự án hoặc sản phẩm đến môi trường. Tài liệu này giúp đảm bảo tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường và đánh giá rủi ro môi trường trong nhiều lĩnh vực.

Tổng hợp các phí thẩm định liên quan về môi trường mới nhất

Bằng cách tổng hợp thông tin quan trọng này, quý khách hàng và doanh nghiệp có thể nắm rõ các chi phí liên quan đến môi trường và hiểu rõ tầm quan trọng của chúng đối với quyết định và chi phí trong các dự án và hoạt động môi trường.

Trong tài liệu này, Môi trường Ánh Dương thu thập và cung cấp thông tin chi tiết về những khoản phí mà tổ chức hoặc cá nhân cần chú ý khi tiến hành các hoạt động liên quan đến môi trường. Xin vui lòng tham khảo tài liệu dưới đây nhé!

STT

Phí thẩm định (Tỉnh/ Thành Phố )

 Nội dung

Ghi chú

1

Tỉnh Vĩnh Long

Sửa đổi bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 07 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoảng phí lệ phí trên địa bàn tỉnh 

Xem chi tiết: tại đây

2

Tỉnh Trà Vinh

Quy định các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn Trà Vinh

Xem chi tiết: tại đây

3

Thành Phố Hồ Chí Minh 

Về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết: tại đây

4

Tỉnh Tây Ninh

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 01 tháng 07 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Xem chi tiết: tại đây

5

Tỉnh Long An

Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Long An 

Xem chi tiết: tại đây

6

Tỉnh Hậu Giang 

Quyết định các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Xem chi tiết: tại đây

7

Tỉnh Tiền Giang 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

Xem chi tiết: tại đây

8

Tỉnh Kiên Giang 

Quyết định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết: tại đây

9

Tỉnh Đồng Tháp

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 58/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án thăm dò, khai thác nước mặt, nước dưới đất; đánh giá tác động môi trường, cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Xem chi tiết: tại đây

10

Tỉnh Ninh Thuận 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Xem chi tiết: tại đây

11

Tỉnh Bình Thuận

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh

Xem chi tiết: tại đây

12

Tỉnh Bình Phước 

Quản lý mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí về thẩm định hồ sơ thuộc lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Xem chi tiết: tại đây

13

Tỉnh Bến Tre 

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Xem chi tiết: tại đây

14

Tỉnh Bạc Liêu 

Về việc ban hành Đề án quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Xem chi tiết: tại đây

15

Tỉnh An Giang

Dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp đại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang 

Xem chi tiết: tại đây

16

Dự thảo lần 1 - Tỉnh Đồng Nai

Quy định về Phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Xem chi tiết: tại đây

17

Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND - tỉnh Đồng Nai

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022

của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Xem chi tiết: tại đây

18

Tỉnh Đồng Nai

Về việc ủy quyền Ban Quản Lý các Khu công nghiệp thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường đối với các dự án 

đầu tư trong các khu công nghiệp trên bàn tỉnh Đồng Nai

Xem chi tiết: tại đây

19

Tỉnh Bình Dương

Về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh
Giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban
nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Xem chi tiết: tại đây

20

Tỉnh Bình Dương

Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính đặc thù, thủ tục hành chính sửa đổi, và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương

Xem chi tiết: tại đây

 

► Bạn có thể tải đầy đủ tài liệu các Phí Thẩm Định liên quan đến môi trường do các cơ quan chức năng ban hành: tại đây!

Hồ sơ môi trường là một tài liệu quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp hoặc tổ chức nào hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến... Nếu bạn đang cần hỗ trợ trong việc lập hồ sơ môi trường, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline:

 0942 195 533 để được tư vấn và hỗ trợ

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Hotline