Chi tiết thủ tục cấp đổi và điều chỉnh giấy phép môi trường

B3/21 QL1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

info@moitruonganhduong.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung

Hotline:

0942 195 533

Góp ý chất lượng dịch vụ:

0979 085 001
Chi tiết thủ tục cấp đổi và điều chỉnh giấy phép môi trường
Ngày đăng: 10/01/2024 11:27 AM

Việc thực hiện cấp đổi và điều chỉnh giấy phép môi trường là những thủ tục hành chính quan trọng mà các cá nhân, tổ chức đang hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung cần đặc biệt quan tâm nhắm đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật về bảo về bảo vệ môi trường.

Chi tiết thủ tục cấp đổi và điều chỉnh giấy phép môi trường 

Các quy định về cấp đổi, điều chỉnh giấy phép môi trường được thể hiện chi tiết đầy đủ tại Nghị Định 08/2022/NĐ-CP. Hiểu được điều đó, Môi trường Ánh Dương đã tổng hợp các thông tin quan trọng nhất trong bài viết dưới đây, cùng theo dõi nhé!

1. Cấp đổi giấy phép môi trường theo quy định

1.1 Đối tượng thực hiện cấp đổi giấy phép môi trường

Căn cứ khoản 5 điều 42 Nghị định 08/NĐ-CP đối tượng đổi giấy phép môi trường là:

Thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở thì chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm tiếp tục thực hiện giấy phép môi trường và thông báo cho cơ quan cấp giấy phép môi trường biết để được cấp đổi giấy phép.

1.2 Hồ sơ pháp lý cấp đổi giấy phép môi trường

- 01 bản chính văn bản đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

- 01 bản sao hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở.

1.3 Thời gian thụ lý hồ sơ

10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp đổi của chủ dự án đầu tư, cơ sở, kèm theo hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi

1.4 Thời hạn của giấy phép môi trường được cấp đổi

Cơ quan cấp giấy phép môi trường cấp đổi giấy phép môi trường cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép

Cấp đổi giấy phép môi trường theo quy định 

2. Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường theo quy định

2.1 Đối tượng cần thực hiện điều chỉnh giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường được xem xét điều chỉnh trong thời hạn của giấy phép khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Thay đổi nội dung cấp phép quy định tại khoản 2 Điều 40 của Luật BVMT 2020 theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở hoặc theo quy định của pháp luật. Khoản 2 Điều 40 của Luật BVMT 2020 gồm:

- Dự án đầu tư, cơ sở có thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất sau khi kết thúc quá trình vận hành thử nghiệm để phù hợp với năng lực hoạt động thực tế.

- Trường hợp thay đổi giảm nội dung cấp phép môi trường, việc thay đổi giấy phép môi trường được thực hiện khi có đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở.

Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường theo quy định 

2.2 Đối tượng Không Phải điều chỉnh Giấy phép môi trường

Căn cứ khoản 2 Điều 30 Nghị định 08/2022/NĐ-CP: Trường hợp thay đổi khối lượng, loại chất thải nguy hại phát sinh, chủ dự án, cơ sở có trách nhiệm báo cáo việc thay đổi trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ của dự án, cơ sở.

2.3 Thời gian thụ lý hồ sơ

Thời hạn cấp điều chỉnh giấy phép môi trường:Tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

2.4 Thời hạn của giấy phép môi trường được điều chỉnh

Cơ quan cấp giấy phép môi trường cấp giấy phép môi trường điều chỉnh cho chủ dự án đầu tư, cơ sở với thời hạn còn lại của giấy phép.

Xin giấy phép môi trường không còn là nỗi lo khi bạn sử dụng dịch vụ tư vấn giấy phép môi trường tại Môi trường Ánh Dương. Hãy liên hệ ngay qua Hotline: 0942 195 533 để được tư vấn miễn phí.

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Hotline