Các loại hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần có theo quy định mới

B3/21 QL1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

info@moitruonganhduong.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung

Hotline:

0942 195 533

Góp ý chất lượng dịch vụ:

0979 085 001
Các loại hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần có theo quy định mới
Ngày đăng: 18/01/2024 03:53 PM

Việc thực hiện các loại hồ sơ môi trường là trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm các hoạt động diễn ra bình thường mà không bị gián đoạn, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Các loại hồ sơ môi trường doanh nghiệp cần có theo quy định mới

Các doanh nghiệp cần trang bị cho mình các kiến thức về các loại hồ sơ môi trường cần thực hiện đối với các dự án, cơ sở của mình đang hoạt động. Trong bài viết này, Môi trường Ánh Dương sẽ trình bày một số luận điểm quan trọng về các loại hồ sơ môi trường, mời các bạn tham khảo nhé!

1. Thế nào là hồ sơ môi trường?

Hồ sơ môi trường là một tập hợp các tài liệu, văn bản được lập ra nhằm mục đích cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh và xử lý chất thải của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Hồ sơ môi trường là cơ sở để cơ quan có thẩm quyền cấp phép môi trường, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo Khoản 8 Điều 3 của Luật Bảo Vệ Môi trường 2020.

2. Những loại hồ sơ môi trường quan trọng các doanh nghiệp cần thực hiện

2.1 Đối với các dự án chưa đi vào hoạt động

- Đánh giá tác động môi trường

Áp dụng đối với các Dự án thuộc Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 Luật BVMT 2020 và Dự án đầu tư nhóm II quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật BVMT 2020 ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

- Giấy phép môi trường

Áp dụng đối với các Dự án thuộc đối tượng quy định tại Điều 39 Luật BVMT 2020 ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

- Đăng ký môi trường

Áp dụng đối với các Dự án thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều 49 Luật BVMT 2020 ban hành ngày 17/11/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

- Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Các Dự án liên quan đến xử lý chất thải cần thực hiện giai đoạn vận hành thử nghiệm cho công trình xử lý chất thải. Quá trình này có thể thực hiện đồng thời với vận hành thử nghiệm của toàn bộ dự án đầu tư hoặc được phân chia thành các giai đoạn tương ứng với từng phần đầu tư (nếu có) hoặc từng hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập trong dự án. Mục tiêu của giai đoạn này là đánh giá sự phù hợp và đáp ứng của công trình xử lý chất thải đối với các quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Những loại hồ sơ môi trường quan trọng các doanh nghiệp cần thực hiện

2.2 Đối với các dự án đã đi vào hoạt động

- Quan trắc môi trường định kỳ 

Thực hiện định kỳ theo cam kết trong Hồ sơ môi trường (Đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch Bảo vệ môi trường, Đề án Bảo vệ môi trường Chi tiết,…)

- Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Được quy định tại thông tư 02/2022/TT – BTNMT. Báo cáo này tích hợp các loại báo cáo định kỳ hằng năm của Doanh nghiệp như: Báo cáo quan trắc môi trường, Báo cáo quan trắc tự động, Báo cáo quản lý CTNH, Báo cáo quản lý CTSH, Báo cáo quản lý chất thải rắn công nghiệp thông thường, Báo cáo quản lý phế liệu, Báo cáo khai thác khoáng sản.

- Hồ sơ xin khai thác nước dưới đất

Áp dụng đối với các cơ sở hoạt động tại Việt Nam có các hoạt động liên quan đến việc khai thác nước dưới đất > 10 m3/ngày.đêm theo Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.

- Hồ sơ xin khai thác nước mặt

Theo Nghị định 201/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước, các trường hợp cần phải thực hiện đăng ký, xin giấy phép khai thác nước như sau:

Khai thác nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với quy mô từ 0,1m3/giây trở lên

Khai thác nước mặt cho các mục đích kinh doanh, dịch vụ và sản xuất phi nông nghiệp không từ 100m3/ngày đêm;

Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ 50 kW trở lên;

- Hợp đồng vận chuyển, xử lý Chất thải nguy hại 

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải nguy hại gọi chung là Chủ nguồn thải CTNH, phải ký hợp đồng để chuyển giao CTNH với tổ chức, cá nhân có Giấy phép hành nghề Quản lý CTNH.

3. Các loại hồ sơ môi trường quan trọng mà doanh nghiệp quan tâm

Năm 2024, hồ sơ môi trường đóng vai trò quan trọng và là văn bản chính thức được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước, dành cho tổ chức và cá nhân được phép thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ có liên quan đến việc xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, cũng như nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất. Hồ sơ này đi kèm với các yêu cầu và điều kiện liên quan đến bảo vệ môi trường, theo quy định của pháp luật. Các loại hồ sơ môi trường quan trọng mà doanh nghiệp cần lập trong năm 2024 bao gồm :

Các loại hồ sơ môi trường quan trọng mà doanh nghiệp quan tâm

Việc thực hiện hồ sơ môi trường có thể tốn nhiều thời gian và chi phí nếu doanh nghiệp tự thực hiện. Do đó, lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí, đảm bảo hồ sơ môi trường được thực hiện đúng quy định. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0942 195 533 để được hỗ trợ tư vấn, giải đáp mọi khó khăn nhé! 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Hotline