lấy mẫu nghiệm thu công trình

hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

nghiệm thu công trình hệ thống xử lý nước thải nhà hàng

NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH - HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

nghiệm thu công trình hệ thống xử lý nước thải nhà hàng
Ánh Dương vừa hoàn thành lấy mẫu nghiệm thu công trình “Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt” do Nhà hàng cơm tấm Kiều Giang làm Chủ đầu tư
Nghiệm thu công trình: Thiết kế, thi công HTXL nước thải

Ánh Dương vừa hoàn thành lấy mẫu nghiệm thu công trình “Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt” do Nhà hàng cơm tấm Kiều Giang làm Chủ đầu tư

Chất lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B

Chúc mừng đội thi công đã hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng, thẩm mỹ và an toàn như đã cam kết.

Cảm ơn sự tin tưởng của Kiều Giang đối với Ánh Dương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG - NIỀM TIN CỦA KHÁCH HÀNG"

 

 

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top