Lưu ý về thời gian thực hiện 3 loại hồ sơ môi trường quan trọng

B3/21 QL1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

info@moitruonganhduong.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung

Hotline:

0942 195 533

Góp ý chất lượng dịch vụ:

0979 085 001
Lưu ý về thời gian thực hiện 3 loại hồ sơ môi trường quan trọng
Ngày đăng: 25/09/2023 10:21 AM

 

 

Thời gian thực hiện các hồ sơ môi trường là một yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai dự án, sản xuất kinh doanh. Việc nắm bắt và tuân thủ đúng thời gian cho từng loại hồ sơ môi trường sẽ giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả hoạt động và tuân thủ pháp luật môi trường.

Lưu ý về thời gian thực hiện 3 loại hồ sơ môi trường quan trọng

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trích dẫn về thời gian thực hiện 3 loại hồ sơ môi trường quan trọng: Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Giấy phép môi trường (GPMT) và Đăng ký môi trường.

1. Quy định về thời gian đăng ký môi trường

Theo quy định tại khoản 6 điều 49 Luật Bảo vệ môi trường 2020, thời điểm đăng ký môi trường được quy định như sau:

●Dự án đầu tư, theo quy định tại khoản a điểm 1 của Điều 49, yêu cầu đánh giá trường môi trường, phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức.

Quy định về thời gian đăng kí môi trường

●Dự án đầu tư, được quy  định tại điểm a khoản 1 của Điều 49, nhưng không thuộc đối tượng đánh giá môi trường, yêu cầu đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng trong trường hợp cần giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường trong trường hợp không cần giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng.

●Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, theo định nghĩa tại Điểm b Khoản 1 của Điều 49, phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng tính từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

2. Quy định về thời gian cấp giấy phép môi trường

Theo Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020, thời điểm cấp giấy phép môi trường được quy định như sau:

- Dự án đầu tư thuộc đối tượng đánh giá môi trường yêu cầu có giấy phép môi trường trước khi vận hành thử nghiệm quy trình xử lý chất thải, trừ trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 2 của Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

- Dự án đầu tư không thuộc đối tượng đánh giá tác môi trường yêu cầu có giấy phép môi trường trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy định tại các Điểm a, b, c, d và g Khoản 1 của Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

- Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không thuộc đối tượng được cơ sở chuyên môn xây dựng báo cáo nghiên cứu xác định khả năng này theo quy định của pháp luật xây dựng, thì phải có giấy phép môi trường trước khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng.

- Đối với dự án đầu tư quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 đang vận hành thử nghiệm quy trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật trước ngày 01/01/2022, chủ đầu tư được lựa chọn tiếp tục vận hành thử nghiệm để được cấp giấy phép môi trường sau khi kết thúc quá trình thử nghiệm xử lý chất thải hoặc cài đặt hồ sơ để được cấp giấy phép môi trường trước khi hết thời hạn thử nghiệm vận hành.

- Chủ dự án đầu tư không phải vận hành thử nghiệm lại công trình xử lý chất thải, nhưng kết quả hoàn thành việc vận hành thử nghiệm phải được báo cáo và đánh giá theo quy định tại Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp quy định tại Khoản 2 của Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 đã đi vào vận hành chính thức trước ngày 01/01/2022, phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng tính từ ngày 01/01/2022.

Quy định về thời gian cấp giấy phép môi trường

- Trừ trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, giấy phép xử lý chất thải nguy hại, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi (gọi chung là giấy phép môi trường thành phần).

- Giấy phép môi trường thành phần được sử dụng cho đến khi hết hiệu lực của giấy phép môi trường thành phần hoặc trong thời hạn 05 năm tính từ ngày 01/01/2022 trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn.

Ngoài ra, Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về căn cứ và thời điểm cấp giấy phép môi trường như sau:

●Trường hợp dự án đầu tư hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp được thực hiện theo nhiều giai đoạn, có nhiều công trình, hạng mục công trình, giấy phép môi trường có thể cấp cho từng giai đoạn, công trình, hạng mục công trình có phát sinh chất thải.

●Giấy phép môi trường được cấp sau sẽ tích hợp nội dung giấy phép môi trường được cấp trước và vẫn còn hiệu lực.

●Trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm tiếp tục thực hiện giấy phép môi trường và thông báo cho cơ quan cấp giấy phép môi trường biết để được cấp đổi giấy phép.

●Kể từ ngày giấy phép môi trường có hiệu lực, quyết định phê chuẩn kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường thành phần sẽ không còn hiệu lực.

3. Quy định về thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Theo khoản 2 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và Quyết định 3323/QĐ-BTNMT về điều chỉnh Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, quy định về thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường như sau:

Chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải báo cáo cho các cơ quan quy định tại khoản 5 Điều này về công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo.

Quy định về thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc cụm công nghiệp phải báo cáo cho các cơ sở quy định tại khoản 5 Điều này về công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (bất kỳ báo cáo nào) từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) trước ngày 20 tháng 01 của năm tiếp theo.

Trên đây là tổng hợp các trích dẫn luật định về thời gian thực hiện đăng ký môi trườnggiấy phép môi trường và báo cáo đánh giá tác động môi trường.

4. Công ty dịch vụ tư vấn thực hiện hồ sơ môi trường

Với nhiều năm kinh nghiệm, Môi Trường Ánh Dương đã khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực tư vấn và thực hiện hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp. Chúng tôi đã thành công trong việc hoàn thành hàng trăm hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Chúng tôi hiểu rằng việc làm hồ sơ môi trường có thể phức tạp và đòi hỏi sự tâp trung, chú ý đến từng tình tiết nhỏ. Chính vì vậy, đội ngũ tư vấn của chúng tôi đã được đào tạo và có kiến thức sâu rộng về quy định môi trường cũng như quy trình xử lý hồ sơ.

Nếu doanh nghiệp bạn đang tìm kiếm một đơn vị tư vấn môi trường chuyên nghiệp và đáng tin cậy, Môi trường Ánh Dương là lựa chọn hàng đầu. Chúng tôi đặc biệt nổi bật với những ưu điểm sau đây:

- Gói sản phẩm và dịch vụ linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu.

- Thông tin phong phú và chính xác, đảm bảo hiểu biết về chiều sâu.

- Dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7, sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc.

- Chúng tôi sẽ đến tận nơi để khảo sát và tư vấn miễn phí.

- Đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm thực tế, đảm bảo chuyên nghiệp.

- Cam kết đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.

Đừng ngần ngại hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline: 0942 195 533 để chúng tôi có thể hỗ trợ và tư vấn sớm nhất cho bạn. Ánh Dương luôn sẵn sàng để giúp cải thiện và bảo vệ môi trường của bạn.

 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Hotline