Hội nghị tập huấn triển khai văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022

sở tài nguyên và môi trường cần thơ

hệ thống xử lý nước thải

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 TẠI CẦN THƠ

Hội nghị tập huấn triển khai văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022
Vào ngày 19/8/2022, Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Cần Thơ tổ chức "Hội nghị tập huấn triển khai văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022"
Menu
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 TẠI CẦN THƠ

Vào ngày 19/8/2022, Sở Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Cần Thơ tổ chức "Hội nghị tập huấn triển khai văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2022" cùng với mục tiêu "Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, vai trò trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho các cấp, các ngành và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Góp phần hạn chế các hành vi gây ô nhiễm môi trường; khắc phục, cải thiện môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu". 

Công ty Môi Trường Ánh Dương phối hợp cùng công ty Môi Trường Trái Đất Xanh rất vinh dự được tham gia chương trình tập huấn cùng với các Đại biểu đại diện cho các Sở, ban, ngành, các Cơ quan nhà nước, các Doanh nghiệp cùng lĩnh vực,... tại Thành Phố Cần Thơ. 

Một số hình ảnh về buổi hội nghị vào ngày 19/8/2022:
 

 

 

 

 

 

 

 

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top