đăng ký môi trường

đối tượng đăng ký hồ sơmôi trường

đơn vị làm đăng ký môi trường

Hỗ Trợ Đăng Kí Hồ Sơ Môi Trường Theo Yêu Cầu Của Khách Hàng

đăng kí môi trường
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường mới được cập nhật trong luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2022.
Menu
ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG

Việc đăng ký môi trường là một phần quan trọng của hồ sơ môi trường liên quan đến các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và nhiều lĩnh vực khác. Để thực hiện quy trình này, tổ chức hoặc doanh nghiệp cần lập hồ sơ đăng ký và nộp lên cơ quan chính phủ hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động của họ được kiểm soát và tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn môi trường, đồng thời bảo vệ tài nguyên môi trường và cộng đồng.

   Đăng kí hồ sơ môi trường

Vậy dự án nào cần phải đăng ký môi trường? Hồ sơ thủ tục pháp lý như thế nào? Hãy cùng Ánh Dương tìm hiểu quy định trong thực hiện đăng ký môi trường cho doanh nghiệp nhé!

1. Đăng kí môi trường là gì?

Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường mới được cập nhật trong luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2022. 

Đăng ký môi trường là việc chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước các nội dung liên quan đến xả chất thải và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

2. Đối tượng phải đăng kí môi trường

     Căn cứ khoản 1 điều 49 Luật BVMT 2020, đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

     a) Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;

     b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

3. Đối tượng được miễn đăng kí môi trường

     Căn cứ khoản 2 điều 49 Luật BVMT 2020 và điều 32 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, đối tượng được miễn đăng ký môi trường bao gồm:

     a) Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;

     b) Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương.

     c) Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI Nghị định 08/2022/NĐ-CP

PHỤ LỤC XVI

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, MIỄN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)

1. Hoạt động đào tạo nguồn nhân lực; các hoạt động tư vấn, chuyển giao công nghệ, dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý, cung cấp thông tin, tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại.

2. Sản xuất, trình chiếu và phát hành chương trình truyền hình; sản xuất phim điện ảnh, phim video; hoạt động truyền hình, hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc.

3. Dịch vụ thương mại, buôn bán lưu động, không có địa điểm cố định.

4. Dịch vụ thương mại, buôn bán các sản phẩm, hàng hóa tiêu dùng, đồ gia dụng có diện tích xây dựng dưới 200 m2.

5. Dịch vụ ăn uống có diện tích nhà hàng dưới 200 m2.

6. Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng đồ gia dụng quy mô cá nhân, hộ gia đình.

7. Dịch vụ photocopy, truy cập internet, trò chơi điện tử.

8. Canh tác trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi quy mô cá nhân, hộ gia đình.

9. Trồng khảo nghiệm các loài thực vật quy mô dưới 01 ha.

10. Xây dựng nhà ở cá nhân, hộ gia đình.

11. Dự án, cơ sở nuôi trồng thủy sản trên biển, sông, suối, hồ chứa có lưu lượng nước thải dưới 10.000 m3/ngày đêm.

12. Dự án đầu tư, cơ sở đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

- Không phát sinh khí thải phải xử lý;

- Không phát sinh nước thải hoặc có phát sinh nước thải nhưng đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung mà hệ thống đó được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường;

- Không phát sinh chất thải nguy hại trong quá trình hoạt động.

4. Thời điểm đăng kí môi trường

     Căn cứ khoản 6 điều 49 Luật BVMT 2020, thời điểm đăng ký môi trường được quy định như sau:

     a) Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường nhưng thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi vận hành chính thức;

     b) Dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường nhưng không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường phải đăng ký môi trường trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc trước khi xả chất thải ra môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

     c) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường phải đăng ký môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thi hành.

5. Cơ quan thụ lý hồ sơ

     ► Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nhận bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đăng ký môi trường.

     ► Đối với dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên, chủ dự án đầu tư, cơ sở được quyền chọn Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký môi trường.

     Trong quá trình hoạt động, nếu dự án đầu tư, cơ sở có thay đổi về nội dung đã đăng ký, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm đăng ký môi trường lại trước khi thực hiện các thay đổi đó.

      Trường hợp việc thay đổi quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường hoặc phải có giấy phép môi trường, chủ dự án đầu tư, cơ sở có trách nhiệm thực hiện quy định về đánh giá tác động môi trường và giấy phép môi trường theo quy định của Luật BVMT 2020.

Liên hệ nay với chúng tôi qua Hotline 0942 195 533  để được hỗ trợ tư vấn dịch vụ đầy đủ nhất!

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top