Nghị định

Quy Định

văn bản Pháp Luật

VĂN BẢN PHÁP LUẬT

văn bản pháp luật
Công ty TNHH Ánh Dương Vina (Công ty Môi trường Ánh Dương) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các hoạt động, xử lý rác thải - nước cấp, xử lí khí thải - bụi - thông -gió, vận chuyển và xử lí chất thải, tư vấn hồ sơ, gia công cơ khí,....theo yêu cầu của khách hàng với giá thành hợp lí nhất tại TP.HCM.
Menu
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
NGHỊ ĐỊNH 45/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Ngày 07/7/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, Xem thêm
NHỮNG ĐIỂM KHÁC NHAU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI GIỮA LUẬT MỚI VÀ LUẬT CŨ
Quy định mới về quản lý chất thải nguy hại được quy định tại Chương VI, Mục 4 "QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI" của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT. Quy định này sửa đổi và thay thế Thông t36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại tại doanh nghiệp. Xem thêm
CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN VỀ QUY ĐỊNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI!
Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu phí, tổ chức thu phí, người nộp phí, các trường hợp miễn phí, mức thu phí, xác định số phí phải nộp, kê khai nộp phí, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.  Môi Trường Á Châu hệ thống hướng dẫn về quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải mời quý vị cùng tham khảo! Xem thêm
QUY ĐỊNH MỚI NĂM 2022: CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
CĂN CỨ VÀO ĐIỀU 32, NGHỊ ĐỊNH 08/2022/NĐ-CP, ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC MIỄN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG BAO GỒM: 1. Dự án đầu tư, cơ sở quy định tại điểm a khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường. 2. Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương; hoặc phát sinh nước thải dưới 05 m3/ngày, khí thải dưới 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương. 3. Danh mục dự án đầu tư, cơ sở được miễn đăng ký môi trường quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP Xem thêm
YÊU CẦU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG THEO QUY ĐỊNH MỚI
Chất thải rắn công nghiệp thông thường là chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc danh mục chất thải nguy hại và không thuộc danh mục chất thải công nghiệp phải kiểm soát có yếu tố nguy hại vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Xem thêm
NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ THỜI HẠN VÀ CHI PHÍ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Giấy phép môi trường (GPMT) là công cụ bảo đảm điều kiện cần và đủ, cho phép các cơ sở trước khi đi vào vận hành hoạt động phải thực hiện đúng các yêu cầu, điều kiện để phòng ngừa, giảm thiểu, loại bỏ ô nhiễm. Theo quy định mới nhất về bảo vệ môi trường, thời điểm, thời hạn, chi phí thẩm định cấp GPMT sẽ tùy thuộc vào các loại dự án. Xem thêm
TỔNG HỢP HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG DOANH NGHIỆP CẦN CÓ THEO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020
Kể từ khi Luật bảo vệ môi trường 2020 ra đời, ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT và có hiệu lực từ ngày 10/01/2022 thì hàng loạt các quy định sửa đổi và bổ sung khiến nhiều doanh nghiệp khá hoang mang về việc lập các hồ sơ môi trường Xem thêm
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THEO TỪNG NHÓM DỰ ÁN
Theo luật bảo vệ môi trường 2020, giấy phép môi trường bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Nội dung báo cáo đề xuất cấp theo từng nhóm dự án quy định như sau: Xem thêm
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG THEO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020
Quy định chi tiết về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Xem thêm
HƯỚNG DẪN TRA CỨU CTNH THEO THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTNMT
Cập nhật mới nhất năm 2022 về Chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại là gì? Hướng dẫn tra cứu CTNH theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT? Hãy cùng Ánh Dương tìm hiểu nhé! Xem thêm
Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top