công ty môi trường

xử lý chất thải nguy hại

hệ thống xử lý nước thải

công ty tư vấn môi trường

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Menu
HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ NHẤT DINH
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH sán xuất kinh doanh dịch vụ Nhất Dinh được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt với công suất 240 tấn sản phẩm/năm" Xem thêm
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỢI TƯỜNG
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Thương Mại Lợi Tường được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất sơn với công suất 960 tấn sản phẩm/năm" Xem thêm
CÔNG TY TNHH DỆT KIM CHỨC HÃN
Cấp hồ sơ Đăng ký môi trường cho Công ty TNHH Dệt Kim Chức Hãn được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường Xem thêm
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y SINH ABT
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Giải pháp Y Sinh ABT được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất, thiết bị và sinh phẩm chuẩn đoán Invitro" Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH KHỐI TÂN KỶ NGUYÊN (GPMT)
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty cổ phần Gạch khối Tân Kỷ Nguyên được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất vật liệu nhựa Composite - công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm" Xem thêm
CÔNG TY TNHH TIỀN VỆ
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Tiền Vệ được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất, gia công các sản phầm may mặc Tiền Vệ - công suất 700.000 sản phẩm/năm" Xem thêm
CÔNG TY TNHH GUANG BANG VIỆT NAM
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Guang Bang Việt Nam được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất và gia công các loại hạt nhựa màu, hạt màu gốc, màu mẹ, bột màu - Công suất 3.600 tấn/năm" Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 1 MÊ KÔNG
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng số 1 Mê Kông được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn với công suất 65.000 m3 sản phẩm/năm và bê tông thương phẩm với công suất 135.000 m3 sản phẩm/năm" Xem thêm
CÔNG TY TNHH KUN TENG
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty TNHH Kun Teng được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án "Nhà xưởng sản xuất hóa chất Kun Teng - Công suất 3.000 tấn sản phẩm/năm" Xem thêm
CÔNG TY CỔ PHẦN DELTA CROPCARE
Cấp giấy phép môi trường cho Công ty Cổ phần Delta Cropcare được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật và phân bón" Xem thêm
Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top