Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tư vấn Lập báo cáo ĐTM

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) THEO QUY ĐỊNH MỚI

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM (tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.
Menu
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

   

 

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top