NƯỚC THẢI NGÀNH NHỰA

XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH NHỰA

HỆ THỐNG NƯỚC THẢI NGÀNH NHỰA

HỆ THỐNG NƯỚC THẢI NGÀNH NHỰA - CÔNG TY TNHH MTV TÝ LIÊN

NƯỚC THẢI, NGÀNH NHỰA
Hệ thống xử lý nước thải ngành nhựa
Menu
CÔNG TY TNHH MTV TÝ LIÊN

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH:

Tên công trình: Hệ thống xử lý nước thải sản xuất
Công suất: Q = 200 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Nhựa Tý Liên
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT
Địa điểm thực hiện: Huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu
Phạm vi công việc: Cải tạo hệ thống xử lý nước thải 
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải ngành nhựa
Năm thực hiện: 2019
Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top