Các đối tượng nào cần phải có giấy phép môi trường theo quy định mới?

B3/21 QL1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

info@moitruonganhduong.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung

Hotline:

0942 195 533

Góp ý chất lượng dịch vụ:

0979 085 001
Các đối tượng nào cần phải có giấy phép môi trường theo quy định mới?
Ngày đăng: 25/09/2023 09:37 AM

Giấy phép môi trường là một văn bản có tính pháp lý cao, được ban hành bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Đây là một công cụ quản lý quan trọng cho cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý, xả chất thải và nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu. Giấy phép môi trường đi kèm với yêu cầu và điều kiện bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Các đối tượng nào cần phải có giấy phép môi trường theo quy định mới?

Vì vậy, hãy tìm hiểu rõ những đối tượng nào cần phải xin giấy phép môi trường và quy trình xin giấy phép, Môi trường Ánh Dương sẽ trình bày một số thông tin quan trọng mà các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư cần biết.

1. Những đối tượng nào cần phải có giấy phép môi trường?

Theo quy định tại điều 39, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, có hai nhóm đối tượng cần xin cấp phép giấy đăng kí môi trường như sau:

1.1 Các dự án đầu tư thuộc nhóm I, II, III được quy định như thế nào?

Dự án đầu tư thuộc nhóm I, nhóm II và nhóm III với sự phát sinh nước thải, bụi và khí thải xả ra môi trường phải tuân thủ quy định về quản lý chất thải khi đi vào hoạt động chính thức.

Theo quy định tại Điều 28 của Luật này, dự án đầu tư thuộc nhóm I, II và III được hiểu như sau:

Dự án đầu tư thuộc nhóm I

Dự án đầu tư thuộc nhóm I là những dự án có nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường ở mức độ cao, bao gồm:

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường với quy mô và công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất;

Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường với quy mô và công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường với quy mô và công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô lớn hoặc trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.

Dự án đầu tư thuộc nhóm II

Dự án đầu tư thuộc nhóm II là những dự án có nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường, trừ các dự án thuộc nhóm I, bao gồm:

- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường với quy mô và công suất trung bình;

- Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường với quy mô và công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tiềm năng gây ô nhiễm môi trường với quy mô và công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

- Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

- Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô và công suất trung bình hoặc nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

- Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

- Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.

Dự án đầu tư thuộc nhóm III

Dự án đầu tư thuộc nhóm III là những dự án có ít nguy cơ gây tác động xấu đến môi trường, trừ các dự án thuộc nhóm I và II, bao gồm:

1.2 Các dự án đầu tư, kinh doanh, cụm công nghiệp, và cơ sở kinh doanh

(2) Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, và cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như đã nêu ở đối tượng (1).

2. Giấy phép môi trường bao gồm những thành phần nào?

Giấy phép môi trường bao gồm các loại giấy tờ sau theo điểm d khoản 2 Điều 42 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020:

1. Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;

2. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường;

3. Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất;

4. Giấy phép xử lý chất thải nguy hại;

5. Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước;

6. Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi.

Do đó, các loại giấy phép môi trường thành phần nêu trên sẽ được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn hoặc sử dụng trong vòng 05 năm kể từ ngày 01/01/2022 trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn.Tóm lại, giấy phép môi trường đã thay thế cho các loại giấy phép môi trường thành phần nêu trên và nội dung của chúng đã được tích hợp vào giấy phép môi trường.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vân về hồ sơ môi trường, giấy phép môi trường, đăng kí môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM),..... hãy liên hệ ngay với Ánh Dương theo Hotline/zalo: 0942 195 533 để được hỗ trợ tư vấn sớm nhất nhé!

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Hotline