công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải uy tín

đơn vị thi công hệ thống xử lý nước thải

công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG CƠM TẤM KIỀU GIANG

công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải uy tín
Môi trường Ánh Dương là đơn vị hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực về môi trường. Với đội ngũ kỹ sư tận tâm, nhiều năm kinh nghiệm, Ánh Dương tự tin mang đến những giá trị tốt nhất cho Khách hàng.
NHÀ HÀNG CƠM TẤM KIỀU GIANG

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH:

Tên công trình: Hệ thống xử lý nước thải nhà hàng cơm tấm Kiều Giang
Công suất: Q = 10 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư: Nhà hàng cơm tấm Kiều Giang
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 14:2008/BTNMT
Địa điểm thực hiện: Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Phạm vi công việc: Tổng thầu EPC
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải sinh hoạt
Năm thực hiện: 2019
Icon Facebook
Go Top