MỪNG NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY

KHUYẾN MÃI THÀNH LẬP CÔNG TY

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG

KHUYẾN MÃI MỪNG NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY
Miễn phí VIẾT & NỘP Báo cáo quản lý Chất thải nguy hại ở TẤT CẢ KHU VỰC
Khuyến mãi - Mừng ngày thành lập Công ty

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP CÔNG TY - NGÀY 05/07

Môi Trường Ánh Dương, Thực Hiện Chương Trình Ưu Đãi

 

Miễn phí VIẾT và NỘP Báo cáo Quản lý Chất thải nguy hại khi Khách Hàng thực hiện một trong các dịch vụ sau:

 

*  Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Báo cáo hoàn thành công tác bảo vệ môi trường 

Kế hoạch bảo vệ môi trường

Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Đăng ký Sổ Chủ nguồn thải Chất thải nguy hại

Điều chỉnh sổ chủ nguồn thải

Giấy phép khai thác nước ngầm, Giấy phép xả thải

Hồ sơ Báo cáo tình hình khai thác nước ngầm, tình hình xả thải

Hồ sơ xin đấu nối vào cống thoát nước của thành phố

 

Thời gian áp dụng: 01/05/2019 đến 31/07/2019

 

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top