Xử lý nước thải ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi

Nước thải sản xuất thức ăn chăn nuôi

công ty môi trường

CÔNG TY TNHH DE HEUS - XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG
Hệ thống xử lý nước thải ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi
CÔNG TY TNHH DE HEUS

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH:

Tên công trình: Hệ thống xử lý nước thải sản xuất
Công suất: Q = 15 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư: Công ty TNHH DE HEUS
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT
Địa điểm thực hiện: KCN Dầu Giây , Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai
Phạm vi công việc: Cải tạo hệ thống xử lý nước thải 
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi
Năm thực hiện: 2020

 

Icon Facebook
Go Top