đơn vị thi công hệ thống xử lý nước thải

đơn vị xây dựng hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm

công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải uy tín

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT NHUỘM

đơn vị thi công hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm
Môi trường Ánh Dương là đơn vị hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực về môi trường. Với đội ngũ kỹ sư tận tâm, nhiều năm kinh nghiệm, Ánh Dương tự tin mang đến những giá trị tốt nhất cho Khách hàng.
CƠ SỞ TIẾN THÀNH

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH:

Tên công trình: Hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm
Công suất: Q = 50 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư: Cơ sở Tiến Thành
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 40:2011/BTNMT
Địa điểm thực hiện: Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Phạm vi công việc: Cung cấp lắp đặt thiết bị, vận hành thử nghiệm, nghiệm thu nội bộ
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải dệt nhuộm
Năm thực hiện: 2018

Icon Facebook
Go Top