công ty xử lý nước thải uy tín

công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải

đơn vị thi công hệ thống xử lý nước thải

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

đơn vị thi công hệ thống xử lý nước thải
Môi trường Ánh Dương là đơn vị hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực về môi trường. Với đội ngũ kỹ sư tận tâm, nhiều năm kinh nghiệm, Ánh Dương tự tin mang đến những giá trị tốt nhất cho Khách hàng.
BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐẦM DƠI

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH:

Tên công trình: Hệ thống xử lý nước thải y tế
Công suất: Q = 120 m3/ngày.đêm
Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Đầm Dơi
Tiêu chuẩn nước thải sau xử lý: QCVN 28:2010/BTNMT
Địa điểm thực hiện: Huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Phạm vi công việc: Cải tạo hệ thống xử lý nước thải và cung cấp vi sinh
Loại hình xử lý nước thải: Xử lý nước thải y tế
Năm thực hiện: 2018
Icon Facebook
Go Top