Lập Giấy phép môi trường theo Quy định mới nhất

B3/21 QL1A, Ấp 2, Xã Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh

info@moitruonganhduong.vn

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Trung

Hotline:

0942 195 533

Góp ý chất lượng dịch vụ:

0979 085 001
Lập Giấy phép môi trường theo Quy định mới nhất
Ngày đăng: 06/10/2023 02:53 PM

Thực hiện giấy phép môi trường là việc làm không thể bỏ qua đối với các tổ chức và doanh nghiệp trong hoạt động, sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh các hoạt động môi trường ngày càng khó khăn, khắt khe hơn, thì việc tuân thủ thực hiện giấy phép môi trường theo các quy định mới là cực kì cần thiết.

Căn cứ theo Luật Bảo Vệ Môi Trường 2020 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về đối tượng, thời hạn, thời điểm và thẩm quyền thực hiện giấy phép môi trường.

Lập giấy phép môi trường theo quy định mới nhất

Bài viết dưới đây, Môi trường Ánh Dương sẽ chia sẻ nôi dung giấy phép môi trường theo quy định mới nhất này.

1. Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là một tài liệu được cấp bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Nó được cấp cho các tổ chức và cá nhân tham gia vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoặc dịch vụ mà yêu cầu xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, hoặc nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài để sử dụng làm nguyên liệu sản xuất. Giấy phép môi trường đi kèm với các yêu cầu và điều kiện cụ thể về bảo vệ môi trường, theo quy định của pháp luật để đảm bảo rằng các hoạt động này không gây hại đến môi trường.

2. Điều kiện cấp giấy phép môi trường

2.1 Đối tượng phải lập giấy phép môi trường

- Dự án đầu tư nhóm I (có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao), nhóm II (có nguy cơ tác động xấu đến môi trường), nhóm III (ít nguy cơ tác động xấu đến môi trường)có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức (trừ trường hợp là dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công).

Đối tượng phải cấp giấy phép môi trường

2.2 Tiêu chí để cấp giấy phép môi trường

- Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

3. Trình tự và thủ tục xin cấp giấy phép môi trường

3.1 Hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường

3.2 Trình tự thực hiện xin giấy phép môi trường

    Việc xin giấy phép môi trường thường được tiến hành qua các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Chủ dự án đầu tư hoặc cơ sở sẽ nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường sẽ tiến hành thực hiện các công việc sau:

Tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Công khai thông tin về nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, trừ những thông tin thuộc lĩnh vực bí mật nhà nước hoặc bí mật của doanh nghiệp, theo quy định của pháp luật.

Tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Tiến hành kiểm tra thực tế về thông tin liên quan đến dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Tổ chức việc thẩm định và cấp giấy phép môi trường.

Bước 3: Trong trường hợp các dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp có kế hoạch xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải thực hiện các bước sau:

► Cần thu thập ý kiến bằng văn bản từ cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi liên quan.

► Cần đạt được sự đồng thuận chính thức từ cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó.

► khi có sự đồng thuận, cơ quan cấp giấy phép môi trường mới có thể tiến hành cấp giấy phép cho dự án hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi.

Bước 4: Điều kiện tiên quyết để cấp giấy phép môi trường cho dự án đầu tư, cơ sở nằm trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp là phải được cơ quan cấp giấy phép môi trường lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đó.

3.3 Thời hạn cấp giấy phép môi trường

- Không quá 45 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

- Không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có thể quy định thời hạn cấp giấy phép môi trường ngắn hơn so với thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này phù hợp với loại hình, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp

4. Thời hạn của giấy phép môi trường

Thời hạn của giấy phép môi trường

Thời hạn của giấy phép môi trường được quy định tại Khoản 4, Điều 40, Luật BVMT 2020 như sau:

5. Dịch vụ tư vấn và thực hiện giấy phép môi trường

Môi trường Ánh Dương với hơn nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường giúp cho các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục , hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật.

 Lựa chọn Môi trường Ánh Dương, khách hàng sẽ nhận được sự hiệu quả bởi:

Nếu Quý Khách Hàng cần tư vấn và thực hiện giấy phép môi trường theo quy định mới năm 2023 nhưng vẫn chưa tìm được đơn vị phù hợp thì hãy liên hệ ngay theo Hotline: 0942 195 533  Môi trường Ánh Dương sẽ hỗ trợ tư vấn sớm nhất nhé!

 

Chia sẻ:
Bài viết khác:
0
Zalo
Hotline