QUYẾT ĐỊNH SỐ 09/2020/QĐ-TTg

quy chế ứng phó sự cố chất thải

Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải

Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải

Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải
Ngày 18/03/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải
Quy chế ứng phó sự cố chất thải

Ngày 18/03/2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ban hành Quy chế ứng phó sự cố chất thải. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/05/2020. Quy chế này quy định ứng phó sự cố chất thải bao gồm: chuẩn bị ứng phó sự cố; tổ chức ứng phó sự cố; cải tạo phục hồi môi trường sau sự cố; cơ chế tài chính; sự tham gia của cộng đồng trong ứng phó sự cố và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo quy chế này, thông tin về sự số chất thải phải được thông báo kịp thời đến đầu số 112 hoặc đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã nơi xảy ra sự cố.

Văn bản đính kèm:

Cụ thể về Quy chế như sau:

1.  Về đối tượng: Quy chế áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở xử lý chất thải và tổ chức, cá nhân có liên quan (sau đây gọi tắt là Cơ sở)đến hoạt động ứng phó sự cố chất thải.

2.  Về nguyên tắc ứng phó phải đảm bảo:

 • ►  Tích cực phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các nguồn lực, các phương án hiệp đồng để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố chất thải.
 • ►  Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin sự cố chất thải, ưu tiên bảo đảm thông tin cho hoạt động ứng phó, báo cáo kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền khi vượt khả năng ứng phó.
 • ►  Ứng phó sự cố chất thải phải được thực hiện theo phương châm "bốn tại chỗ" và "ba sẵn sàng" quy định tại pháp luật phòng, chống thiên tai; phối hợp, huy động mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động chuẩn bị và ứng phó sự cố.
 • ►  Chỉ huy thống nhất, phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia hoạt động ứng phó sự cố chất thải.
 • ►  Tổ chức, cá nhân gây sự cố chất thải chịu trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức ứng phó sự cố, cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố, bồi thường thiệt hại và các chi phí khác do sự cố gây ra theo quy định của pháp luật.
 • Sự cố chất thải được phân loại thành 4 mức độ gồm: sự cố mức độ thấp, sự cố mức độ trung bình, sự cố mức độ cao và sự cố mức độ thảm họa.

3.  Quy định về ứng phó sự cố chất thải tại cơ sở:

 • ►  Quy chế quy định, người đại diện theo pháp luật của cơ sở hoặc người được ủy quyền là người chỉ huy ứng phó sự cố tại cơ sở. Người chỉ huy ứng phó sự cố tại cơ sở phải tổ chức ứng
 • phó sự cố, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và khả năng tự ứng phó của cơ sở.
 • ►  Trường hợp sự cố trong khả năng tự ứng phó của cơ sở, người chỉ huy có trách nhiệm thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố theo kế hoạch, kịch bản đã được phê duyệt; đồng thời có trách nhiệm báo cáo Ban chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và UBND cấp xã về việc ứng phó sự cố trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện sự cố.
 • ►  Trường hợp sự cố vượt ngoài khả năng tự ứng phó của cơ sở, người chỉ huy phải thông báo ngay đến UBND cấp huyện hoặc cấp xã hoặc Ban chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và chỉ đạo lực lượng ứng phó sự cố của cơ sở thực hiện theo yêu cầu của Ban chỉ huy Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. Báo cáo và thông báo sự cố chất thải gồm các nội dung: thời gian, địa điểm, nguyên nhân xảy ra sự cố; mức độ, phạm vi ảnh hưởng, các thiệt hại do sự cố gây ra; các hoạt động ứng phó sự cố đã thực hiện; đánh giá khả năng ứng phó của cơ sở và các nội dung khác có liên quan.
 • ►  Quy chế cũng quy định các cơ sở sản xuất có trách nhiệm công khai thông tin cho cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân có liên quan về khối lượng, tính chất của chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Cộng đồng dân cư có khả năng bị ảnh hưởng từ sự cố chất thải phải được thông báo về các nguy cơ và các biện pháp ứng phó sự cố chất thải do cơ sở thực hiện.

4.  Khuyến khích tham gia ứng phó sự cố chất thải

 • ►  Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân đầu tư, tham gia cung cấp dịch vụ ứng phó sự cố chất thải, bao gồm: chuẩn bị ứng phó sự cố chất thải, tổ chức ứng phó sự cố chất thải và cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố chất thải.
 • ►  Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia, đóng góp công sức, tài chính cho các hoạt động ứng phó sự cố chất thải.

5.  Trách nhiệm của UBND các cấp và một số cơ quan có liên quan

 • ►  UBND các cấp có trách nhiệm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến thức phòng ngừa, ứng phó sự cố chất thải tại địa phương. Chỉ đạo các đơn vị tại địa phương triển khai thực hiện, tổ chức diễn tập và thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố chất thải. Xây dựng lực lượng ứng phó sự cố chất thải, bảo đảm nguồn nhân lực, phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố và sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn. Chỉ đạo, tổ chức và huy động các lực lượng có liên quan ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn.
 • ►  Sở Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND cùng cấp quản lý nhà nước về ứng phó sự cố chất thải trên địa bàn; tổ chức kiểm tra, đánh giá nguy cơ xảy ra sự cố chất thải tại địa phương; tham mưu UBND và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cùng cấp tổ chức ứng phó sự cố chất thải, cải tạo phục hồi môi trường sau sự cố chất thải trên địa bàn.

-------------------- ♦ O ♦ --------------------

Liên hệ ngay với Ánh Dương để được tư vấn và hỗ trợ.

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

TRỤ SỞ: Số 118/22/2 Đường số 6, Khu phố 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

VPĐD: Số 67 Đường 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

XƯỞNG CƠ KHÍ: ĐT824, Ấp 8, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Fanpage: https://www.facebook.com/moitruonganhduong.vn/ 

Email: info@moitruonganhduong.vn  

Hotline: 0942 195 533

 

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top