HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO QUẢN LÝ CTNH

BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI ĐỊNH KỲ

BÁO CÁO QUẢN LÝ CTNH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BÁO CÁO QUẢN LÝ CTNH ĐỊNH KỲ
Cuối năm là thời điểm các Doanh nghiệp (Chủ nguồn thải) phải thực hiện Báo cáo quản lý Chất thải nguy hại (CTNH) định kỳ theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT
Hướng dẫn thực hiện Báo cáo quản lý CTNH định kỳ

Cuối năm là thời điểm các Doanh nghiệp (Chủ nguồn thải) phải thực hiện Báo cáo quản lý Chất thải nguy hại (CTNH) định kỳ theo quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Thông qua báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ theo dõi số lượng, phương pháp xử lý mà Chủ nguồn thải đã thực hiện và xem xét, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của Chủ nguồn thải.

Lưu ý: nếu Quý Doanh nghiệp không lập BCQLCTNH định kỳ sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP

Sau đây, Ánh Dương xin giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp video hướng dẫn thực hiện Báo cáo quản lý CTNH định kỳ hằng năm.

 

 

"MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG - NIỀM TIN CỦA KHÁCH HÀNG"

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top