công ty môi trường

xử lý chất thải nguy hại

hệ thống xử lý nước thải

công ty tư vấn môi trường

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Menu
Hoạt động
TẠI SAO DOANH NGHIỆP CẦN CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG
Công ty tư vấn môi trường (CTMT) cung cấp các dịch vụ tư vấn về các vấn đề liên quan đến môi trường, như quản lý chất thải, đánh giá tác động môi trường, xử lý nước thải, đo lường và giám sát môi trường Xem thêm
CÔNG TÁC KHẢO SÁT THỰC TẾ ĐỂ TIẾN HÀNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG CHO KHÁCH HÀNG TẠI BẾN LỨC, LONG AN
Tuần vừa qua các chuyên viên tư vấn của Ánh Dương đã có một buổi khảo sát và trao đổi trực tiếp với Khách hàng tại nhà máy, để hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất cũng như công tác bảo vệ môi trường mà Khách hàng đang thực hiện từ đó tư vấn và lập Giấy phép môi trường cho Khách hàng được chính xác nhất Xem thêm
THIẾT BỊ LƯU CHỨA CHẤT THẢI NGUY HẠI
Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của cơ sở, doanh nghiệp phải được lưu giữ đặc biệt trước khi chuyển giao cho chủ xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật. Xem thêm
GIẢM THIỂU RÁC THẢI NHỰA TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ HƯỚNG ĐẾN KINH TẾ TUẦN HOÀN
Luật bảo vệ môi trường sửa đổi là gắn trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nghĩa là doanh nghiệp không chỉ chịu trách nhiệm đến giai đoạn bán sản phẩm cho người tiêu dùng mà còn chịu trách nhiệm đến giai đoạn xử lý vật liệu được thải bỏ và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn về nhựa Xem thêm
QUY TRÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Giấy phép môi trường được quy định lần đầu tại Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14. Cụ thể, giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Xem thêm
THỦ TỤC TIÊU HỦY HÀNG HÓA THEO LUẬT THUẾ
Thủ tục tiêu hủy hàng hóa bị hư hỏng theo quy định mới nhất của pháp luật thuế ? Việc hàng tồn kho do hết hạn sử dụng (HHSD) hoặc bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Xem thêm
MODULE XỬ LÝ NƯỚC THẢI DƯỚI 1 M3
Theo khoản 5 điều 3 thông tư 27/2014/TT-BTNMT quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, cấp lại giấy phép tài nguyên nước: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ xả nước thải với quy mô dưới 5 m3/ngày.đêm nhưng phải có giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực sau đây: Xem thêm
 NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
Đánh giá sơ bộ tác động môi trường là việc xem xét, nhận dạng các vấn đề môi trường chính của dự án đầu tư trong giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi hoặc giai đoạn đề xuất thực hiện dự án đầu tư. Xem thêm
NHỮNG THAY ĐỔI CỦA BCCTBVMT 2022 SO VỚI 2021?
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hằng năm mà Doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đến cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Xem thêm
Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top