KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

công ty môi trường

XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG
Nếu Công ty không lập KHBVMT sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 11 và Điều 5 Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CẤP HUYỆN

Công ty tôi thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT) do UBND huyện thẩm định hồ sơ, nhưng từ lúc thành lập đến nay vì vướng một số thủ tục nên hoạt động không có giấy xác nhận KHBVMT. Vậy, nếu Công ty bị Cảnh sát môi trường kiểm tra sẽ bị xử lý như thế nào? Quy định ở đâu?

----- o O o -----

Nếu Công ty bị kiểm tra sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 11 và Điều 5 Nghị định 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Các hành vi không có bản Kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định sẽ bị xử phạt như sau:

♦ Đối với các dự án thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận và do Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Phòng đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Phạt tiền từ 4.000.000 - 6.000.000 đồng

Đối với các dự án thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận và không thuộc trường hợp trên: Phạt tiền từ 60.000.000 - 80.000.000 đồng

Để được tư vấn rõ hơn, hãy liên hệ qua số hotline 0942.195.533 để được hỗ trợ tư vấn nhé!

Icon Facebook
Go Top