VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM
Chủ dự án đầu tư có công trình xử lý chất thải, sau khi được cấp giấy phép môi trường, phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu có) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
Menu
VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

1. ĐỐI TƯỢNG LẬP VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

Chủ dự án đầu tư có công trình xử lý chất thải, sau khi được cấp giấy phép môi trường, phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu có) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

► ► Công trình xử lý chất thải là công trình, thiết bị xử lý nước thải, bụi, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại.

2. CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

Theo khoản 1, điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP công trình xử lý chất thải không phải thực hiện vận hành thử nghiệm gồm:

 • a) Hồ lắng của dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi;
 • b) Hồ sự cố của hệ thống xử lý nước thải (trừ hồ sự cố kết hợp hồ sinh học);
 • c) Hệ thống thoát bụi, khí thải đối với các trường hợp không yêu cầu có hệ thống xử lý bụi, khí thải, bao gồm cả hệ thống kiểm soát khí thải lò hơi sử dụng nhiên liệu là khí gas, dầu DO; hệ thống xử lý khí thải lò hỏa táng;
 • d) Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ theo quy định tại khoản 3 Điều 53 Luật Bảo vệ môi trường (bao gồm cả bể tự hoại, bể tách mỡ nước thải nhà ăn và các công trình, thiết bị hợp khối đáp ứng yêu cầu theo quy định);
 • e) Hệ thống xử lý nước làm mát có sử dụng Clo hoặc hóa chất khử trùng để diệt vi sinh vật;
 • f) Công trình xử lý chất thải của dự án mở rộng, nâng cao công suất nhưng không có thay đổi so với giấy phép môi trường đã cấp;
 • g) Công trình xử lý chất thải của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường khi đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường;
 • h) Công trình xử lý chất thải của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp khi đề nghị cấp lại giấy phép môi trường nhưng không có thay đổi so với giấy phép môi trường thành phần hoặc giấy phép môi trường đã cấp.

3. QUAN TRẮC CHẤT THẢI TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM

3.1 Các dự án thuộc đối tượng quy định tại cột 3 Phụ lục II Nghị định 08/2022/NĐ-CP

► Công trình xử lý nước thải

Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình

 • - Vị trí giám sát: 1 điểm đầu ra HTXL nước thải
 • - Thông số giám sát: Theo giấy phép môi trường
 • - Tần suất lấy mẫu: Trong 75 ngày đầu, 15 ngày lấy mẫu 1 lần. Lấy mẫu tổ hợp tại 3 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa – chiều, chiều – tối) rồi trộn đều với nhau.

♦ Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải

 • - Vị trí giám sát: 1 điểm đầu ra HTXL nước thải
 • - Thông số giám sát: Theo giấy phép môi trường
 • - Tần suất lấy mẫu: tối thiểu 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu khí thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu nước thải đầu ra trong 07 ngày liên tiếp của công trình xử lý nước thải).

► Công trình xử lý bụi, khí thải

♦ Giai đoạn điều chỉnh hiệu suất từng công đoạn và hiệu quả của công trình

 • - Vị trí giám sát: 1 điểm đầu ra HTXL bụi, khí thải
 • - Thông số giám sát: Theo giấy phép môi trường
 • - Tần suất lấy mẫu: Trong 75 ngày đầu, 15 ngày lấy mẫu 1 lần. Đo mẫu tại 3 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa – chiều, chiều – tối) bằng thiết bị đo nhanh tại hiện trường (kết quả đo bằng các thiết bị đo hiện số). Mẫu tổ hợp được xác định là giá trị trung bình của 03 kết quả.

♦ Giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý bụi, khí thải

 • - Vị trí giám sát: 1 điểm đầu ra HTXL bụi, khí thải
 • - Thông số giám sát: Theo giấy phép môi trường
 • - Tần suất lấy mẫu: tối thiểu 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu khí thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu nước thải đầu ra trong 07 ngày liên tiếp của công trình xử lý bụi, khí thải).

► ► Quan trắc, phân định, phân loại chất thải rắn (bao gồm cả bùn thải) là CTNH hay chất thải rắn công nghiệp thông thường được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất thải nguy hại.

3.2 Các dự án khác

Việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.

4. THỜI GIAN VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI LÀ BAO LÂU?

Căn cứ khoản 6 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP thì thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải được tính từ thời điểm bắt đầu vận hành thử nghiệm được quy định như sau:

 • - Từ 03 đến 06 tháng đối với trường hợp dự án là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và dự án đầu tư thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với công suất lớn quy định tại Cột 3 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP;
 • - Thời gian vận hành thử nghiệm đối với các dự án khác do chủ dự án đầu tư quyết định và tự chịu trách nhiệm nhưng không quá 06 tháng và phải bảo đảm đánh giá được hiệu quả của công trình xử lý chất thải theo quy định;
 • - Trường hợp phải gia hạn quá trình vận hành thử nghiệm, chủ dự án đầu tư phải có văn bản thông báo, nêu rõ lý do gia hạn và thời gian gia hạn không quá 06 tháng. Đối với các dự án đầu tư có quy mô lớn, đầu tư theo từng giai đoạn, thời gian vận hành có thể được kéo dài theo quy định của cơ quan cấp phép.

5. BÁO CÁO KẾT QUẢ VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI

Báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của các dự án quy định tại khoản 4 Điều 46 Luật Bảo vệ môi trường 72/2020/QH14 được thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục XV ban hành theo NĐ 08/2022/NĐ-CP

► ► File đính kèm: Phụ lục XV ban hành theo NĐ 08/2022/NĐ-CP

------------------ ♦ O ♦ --------------------

Để được tư vấn và hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

Hotline: 0942 195 533

Fanpage: Môi Trường Ánh Dương

Email: info@moitruonganhduong.vn  

Góp ý và phản ánh chất lượng dịch vụ: 0979 085 001

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top