Tư vấn môi trường

Đăng ký môi trường

Giấy phép môi trường

Tư vấn môi trường

Giấy phép môi trường
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Menu
TƯ VẤN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG
BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2022 THEO THÔNG TƯ 02/2022/TT-BTNMT
Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động điều phải thực hiện tối thiểu là 02 báo cáo và tối đa là 24 báo cáo khác nhau về tình hình quản lý môi trường tại doanh nghiệp và gửi cho các cơ quan quản lý từ Trung ương đến Địa phương. Theo rà soát thì các báo cáo vẫn có nội dung bị trùng lặp; tần suất và thời điểm báo cáo khác nhau, cơ quan nhận báo cáo khác nhau. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước không có thông tin tổng thể về các vấn đề môi trường hay công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Xem thêm
ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường mới được cập nhật trong luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2022. Xem thêm
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Giấy phép môi trường được quy định lần đầu tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Cụ thể, giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Xem thêm
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM (tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Xem thêm
GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC MẶT
Các quy định tại bài viết này được áp dụng đối các Doanh nghiệp xin cấp giấy phép khai thác nước mặt LẦN ĐẦU. Các trường hợp khác, Quý Khách hàng vui lòng xem tại các bài viết sau: ►  Quy định về gia hạn, cấp lại, điều chỉnh giấy phép khai thác nước mặt ►  Quy định về đình chỉ, thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác nước mặt Xem thêm
GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Giấy phép khai thác nước dưới đất là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước ngầm, tạo điều kiện cho nhà Nước có thể theo dõi, quản lý để đưa ra phương án điều chỉnh, bảo vệ nguồn nước. Xem thêm
VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI
Chủ dự án đầu tư có công trình xử lý chất thải, sau khi được cấp giấy phép môi trường, phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu có) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Xem thêm
TẠI SAO KHÁCH HÀNG CHỌN ÁNH DƯƠNG THỰC HIỆN ĐTM, GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG VÀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG?
Tương tự như Giấy đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy phép xây dựng, Giấy phép sản xuất,... Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy phép môi trường hoặc Đăng ký môi trường là hồ sơ bắt buộc doanh nghiệp cần phải có trước khi bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong hồ sơ này thể hiện cam kết thực hiện bảo vệ môi trường của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động. Xem thêm
XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 và Khoản 2, 3, 4 Điều 16, Nghị định 45/2022/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Xem thêm
XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH VỀ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 và Khoản 1 Điều 14, Nghị định 45/2022/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Xem thêm
Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top