hồ sơ môi trường

Đăng ký môi trường

Giấy phép môi trường

TƯ VẤN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

hồ sơ môi trường
Công ty TNHH Ánh Dương Vina (Công ty Môi trường Ánh Dương) là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các hoạt động, xử lý rác thải - nước cấp, xử lí khí thải - bụi - thông -gió, vận chuyển và xử lí chất thải, tư vấn hồ sơ môi trường, gia công cơ khí,....theo yêu cầu của khách hàng với giá thành hợp lí nhất tại TP.HCM.
Menu
TƯ VẤN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
Giấy phép môi trường được quy định lần đầu tại Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14. Cụ thể, giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Xem thêm
ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
Đăng ký môi trường là thủ tục hồ sơ môi trường mới được cập nhật trong luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2022. Xem thêm
BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động điều phải thực hiện tối thiểu là 02 báo cáo và tối đa là 24 báo cáo khác nhau về tình hình quản lý môi trường tại doanh nghiệp và gửi cho các cơ quan quản lý từ Trung ương đến Địa phương. Theo rà soát thì các báo cáo vẫn có nội dung bị trùng lặp; tần suất và thời điểm báo cáo khác nhau, cơ quan nhận báo cáo khác nhau. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước không có thông tin tổng thể về các vấn đề môi trường hay công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp. Xem thêm
DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG
Môi trường Ánh Dương chất lượng dịch vụ hơn cả sự mong đợi với các dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường,...giá tốt với dịch vụ hài lòng khách hàng nhất. Xem thêm
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM (tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Xem thêm
GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC MẶT
Các quy định tại bài viết này được áp dụng đối các Doanh nghiệp xin cấp giấy phép khai thác nước mặt LẦN ĐẦU. Xem thêm
GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Giấy phép khai thác nước dưới đất là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước ngầm, tạo điều kiện cho nhà Nước có thể theo dõi, quản lý để đưa ra phương án điều chỉnh, bảo vệ nguồn nước. Xem thêm
VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI
Chủ dự án đầu tư có công trình xử lý chất thải, sau khi được cấp giấy phép môi trường, phải thực hiện vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm toàn bộ dự án đầu tư hoặc cho từng phân kỳ đầu tư của dự án (nếu có) hoặc cho hạng mục công trình xử lý chất thải độc lập của dự án để đánh giá sự phù hợp và đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Xem thêm
Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top