hệ thống xử lý nước thải

xử lý chất thải nguy hại

công ty môi trường

công ty tư vấn môi trường

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
TƯ VẤN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG
TẠI SAO PHẢI QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ
Quan trắc môi trường định kỳ được xem là một trong những hoạt động không thể thiếu trong các công tác quản lý và bảo vệ môi trường. Việc quan trắc môi trường định kỳ sẽ giúp các doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý nhà nước nhận biết Xem thêm
ĐỐI TƯỢNG CẦN LẬP LẠI BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)
Theo khoản 6, điều 1, Nghị định 40/NĐ-CP ban hành ngày 13 tháng 5 năm 2019 có hướng dẫn chi tiết các đối tượng cần lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Xem thêm
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM (tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Xem thêm
Báo cáo hoàn thành công trình BVMT
Hiện nay, rất nhiều Doanh nghiệp sau khi được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) KHÔNG biết rằng Luật BVMT Việt Nam có quy định phải thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thành các công trình BVMT trước khi đi vào hoạt động chính thức. Xem thêm
Kế hoạch bảo vệ môi trường
Kế hoạch bảo vệ môi trường là kết quả của quá trình phân tích, đánh giá dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động của dự án. Từ đó đề xuất các giải pháp kế hoạch thích hợp để bảo vệ môi trường. Xem thêm
Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Công ty Môi trường Ánh Dương chuyên tư vấn lập hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với thủ tục đơn giản cho hiệu quả tối ưu và chi phí hợp lý đã hỗ trợ và đồng hành với nhiều Doanh nghiệp ở khắc các khu vực như: TP. HCM, Long An, Đồng Nai, Bến Tre, Đồng Tháp, Bình Dương, Bạc Liêu, Cần Thơ,… Xem thêm
Báo cáo công tác BVMT
Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động điều phải thực hiện tối thiểu là 02 báo cáo và tối đa là 24 báo cáo khác nhau về tình hình quản lý môi trường tại doanh nghiệp và gửi cho các cơ quan quản lý từ Trung ương đến Địa phương. Xem thêm
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
Theo quy định tại Thông tư 25/2019/TT-BTNMT báo cáo quản lý chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT được tích hợp trong "Báo cáo công tác bảo vệ môi trường". Xem thêm
Giấy phép xả thải
Giấy phép xả nước thải là một loại giấy phép tài nguyên nước do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở nuôi trồng thủy sản, …có phát sinh nước thải nhằm đảm bảo nước thải sau khi xả vào nguồn nước vẫn bảo vệ chất lượng nguồn nước. Xem thêm
Giấy phép khai thác nước dưới đất
Giấy phép khai thác nước dưới đất là hồ sơ cần thiết cho doanh nghiệp khi đã đi vào khai thác nước ngầm, tạo điều kiện cho nhà Nước có thể theo dõi, quản lý để đưa ra phương án điều chỉnh, bảo vệ nguồn nước. Xem thêm
Icon Facebook
Go Top