THÔNG TƯ 27/2014/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 27

hệ thống xử lý nước thải

THÔNG TƯ 27/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT, MẪU HỒ SƠ CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH, CẤP LẠI GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG
THÔNG TƯ 27/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT, MẪU HỒ SƠ CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH, CẤP LẠI GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC
THÔNG TƯ 27/2014/TT-BTNMT QUY ĐỊNH VIỆC ĐĂNG KÝ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT, MẪU HỒ SƠ CẤP, GIA HẠN, ĐIỀU CHỈNH, CẤP LẠI GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC

Số ký hiệu: 27/2014/TT-BTNMT

Loại văn bản: Thông tư

Ngày ban hành: 30/05/2014

Ngày có hiệu lực: 15/07/2014

Ngành: Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên nước

Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Thái Lai

Tóm tắt nội dung:

Theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại Giấy phép tài nguyên nước, từ ngày 15/07/2014, khu vực có mực nước dưới đất đã bị thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định hoặc khu vực có mực nước dưới đất bị suy giảm 03 năm liên tục và có nguy cơ hạ thấp hơn mực nước hạ thấp cho phép sẽ phải đăng ký khai thác nước dưới đất.

Trong đó, mực nước hạ thấp cho phép do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể dựa trên đặc điểm của các tầng chứa nước, hiện trạng khai thác, sử dụng nước dưới đất và yêu cầu quản lý của địa phương, nhưng không vượt quá một nửa bề dầy của tầng chứa nước đối với tầng chứa nước không áp, không vượt quá mái của tầng chứa nước và không được sâu hơn 50 m tính từ mặt đất đối với các tầng chứa nước có áp.

Cũng theo Thông tư này, các khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất còn bao gồm: Khu vực bị sụt lún đất, biến dạng công trình do khai thác nước dưới đất gây ra và khu vực đô thị, khu dân cư nông thôn nằm trong vùng có đá vôi hoặc nằm trong vùng có cấu trúc nền đất yếu; khu vực bị xâm nhập mặn do khai thác nước dưới đất gây ra và khu vực đồng bằng, ven biển có các tầng chứa nước mặn, nước nhạt nằm đan xen với nhau hoặc khu vực liền kề với các vùng mà nước dưới đất bị mặn lợ; khu vực đã bị ô nhiễm hoặc gia tăng ô nhiễm do khai thác nước dưới đất gây ra hoặc khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách nhỏ hơn 01 km tới các bãi rác thải tập trung, bãi chôn lấp chất thải, nghĩa trang và các nguồn thải nguy hại khác và khu đô thị, khu dân cư tập trung ở nông thôn, khu chế xuất, khu, cụm công nghiệp tập trung, làng nghề đã được đấu nối với hệ thống cấp nước tập trung và bảo đảm cung cấp nước ổn định cả về số lượng và chất lượng.

Tương tự, tổ chức, cá nhân có giếng khoan khai thác nước dưới đất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô không vượt quá 10 m3/ngày đêm, giếng khoan khai thác nước dưới đất cho sinh hoạt của hộ gia đình, cho các hoạt động văn hóa, tôn giáo, nghiên cứu khoa học nằm trong các khu vực nêu trên và có chiều sâu lớn hơn 20 m cũng phải thực hiện đăng ký khai thác nước dưới đất từ ngày 15/07/2014. Trường hợp đã đăng ký khai thác nước dưới đất, nếu không tiếp tục khai thác, sử dụng, tổ chức, cá nhân phải thông báo và trả tờ khai cho cơ quan đăng ký hoặc tổ trưởng dân phố để báo cho cơ quan đăng ký và thực hiện việc trám, lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/07/2014.

(Văn bản đính kèm: Thông tư 27/2014/TT-BTNMT)

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top