THÔNG TƯ 25/2019

THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT

SỨ MỆNH CỦA THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT

SỨ MỆNH CỦA THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT

THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT
Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký quyết định ban hành Thông tư 25/2019/TT-BTNMT về quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.
Sứ mệnh của Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký quyết định ban hành Thông tư 25/2019/TT-BTNMT về quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Văn bản đính kèm:

Theo đó, các nội dung quy định chi tiết bao gồm:

 •     Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
 •     Nội dung cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản;
 •     Kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường;
 •     Điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;
 •     Công bố sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường;
 •     Tiêu chí lựa chọn, thẩm định công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
 •     Đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt;
 •     Quản lý chất lượng môi trường;
 •     Quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;
 •     Báo cáo công tác bảo vệ môi trường.

Cụ thể như sau:

►    Thông tư quy định cấu trúc và nội dung cụ thể của báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT. Ngoài ra, thông tư còn quy định mẫu thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thông qua hội đồng và thông qua việc lấy ý kiến.

►    Chấp thuận những thay đổi về môi trường đối với các dự án trong quá trình triển khai xây dựng: Đối với các thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điều 15 và khoản 4 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, chủ dự án xem xét, quyết định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và thể hiện trong hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

►    Thông tư quy định tần suất quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án, cơ sở.

►    Tần suất lấy mẫu là thực hiện áp dụng cho các nguồn phát sinh khí thải/ nước thải như sau:

 • ♦    Vận hành thử nghiệm giai đoạn 1 – Thực hiện vận hành
 • +    75 ngày đầu lấy mẫu tổ hợp theo từng công đoạn 15 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu tổ hợp đầu vào nếu có và mẫu tổ hợp đầu ra)
 • +    Mẫu tổ hợp: Một mẫu tổ hợp được xác định kết quả là giá trị trung bình của 03 kết quả đo đạc của các thiết bị đo nhanh hiện trường (kết quả đo bằng các thiết bị đo hiện số) theo quy định của pháp luật ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa – chiều, chiều – tối) hoặc ở 03 thời điểm khác nhau (đầu, giữa, cuối) của ca sản xuất.

 

 • ♦    Vận hành thử nghiệm giai đoạn 2 – Giai đoạn vận hành ổn định
 • +    Tần suất quan trắc bụi, khí thải ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn hoặc mẫu được lấy bằng thiết bị lấy mẫu liên tục trước khi xả, thải ra ngoài môi trường của công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải và ít nhất là 07 ngày liên tiếp).
 • +    Tần suất quan trắc nước thải ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn  đối với 01 mẫu nước thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 07 ngày liên tiếp của công trình xử lý nước thải).

 

 • ♦    Hồ sơ xác nhận hoàn thành các hạng mục bảo vệ môi trường sau ĐTM
 • +    01 hệ thống sẽ lấy tại mỗi hệ thống 02 mẫu: tổng là 02 mẫu (cơ quan thm định sẽ đi cùng đơn vị quan trắc môi trường được chỉ định)

►    Tổng cục Môi trường công bố Danh mục, sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường được chứng nhận nhãn sinh thái “Nhãn xanh Việt Nam” trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc ký và công bố các nội dung thảo thuận công nhận lẫn nhau về chứng nhận sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường với các tổ chức chứng nhận nhãn sinh thái trong nước và ngoài nước.

►    Tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phải lập hồ sơ bản giấy hoặc bản điện tử để lưu giữ và theo dõi riêng đối với hoạt động quan trắc môi trường mà tổ chức thực hiện để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra. Các hồ sơ liên quan tới hoạt động quan trắc môi trường của tổ chức bao gồm: sổ theo dõi hóa chất, các phiếu trả kết quả, hồ sơ quản lý sử dụng thiết bị quan trắc môi trường, số hoặc hệ thống theo dõi giao nhận mẫu phòng thí nghiệm, hồ sơ về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường...

►    Về báo cáo công tác bảo vệ môi trường: Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có trách nhiệm lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở và Sở tài nguyên và Môi trường nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

►    Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT đã có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020.

-------------------- ♦ O ♦ --------------------

Liên hệ ngay để được tư vấn và hỗ trợ:

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

TRỤ SỞ: Số 118/22/2 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

VPĐD: Số 67 Đường 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

XƯỞNG CƠ KHÍ: ĐT824, Ấp 8, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Fanpage: https://www.facebook.com/moitruonganhduong.vn/ 

Email: info@moitruonganhduong.vn  

Hotline: 0942 195 533

 

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top