Sổ chủ nguồn thải

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại

Thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Thủ tục đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Công ty Môi trường Ánh Dương chuyên tư vấn lập hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với thủ tục đơn giản cho hiệu quả tối ưu và chi phí hợp lý đã hỗ trợ và đồng hành với nhiều Doanh nghiệp ở khắc các khu vực như: TP. HCM, Long An, Đồng Nai, Bến Tre, Đồng Tháp, Bình Dương, Bạc Liêu, Cần Thơ,…
Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

     Công ty Môi trường Ánh Dương chuyên tư vấn lập hồ sơ đăng ký Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại với thủ tục đơn giản cho hiệu quả tối ưu và chi phí hợp lý đã hỗ trợ và đồng hành với nhiều Doanh nghiệp ở khắc các khu vực như: TP. HCM, Long An, Đồng Nai, Bến Tre, Đồng Tháp, Bình Dương, Bạc Liêu, Cần Thơ,…

     Để tăng cường công tác quản lý và hạn chế những ảnh hưởng từ nguồn chất thải nguy hại trong việc bảo vệ môi trường, các chủ dự án cần tiến hành đăng lý sổ chủ nguồn chất thải nguy hại. Vậy quy trình đăng ký hồ sơ này ra sao? Cần những thủ tục, giấy tờ như thế nào?

     Hãy cùng Môi trường Ánh Dương tìm hiểu thông tin về cách đăng ký sổ chủ nguồn chất thải nguy hại dưới đây nhé!

1.  Văn bản pháp luật quy định về đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

 • ♦    Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13.
 • ♦    Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu.
 • ♦    Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT quy định về quản lý chất thải nguy hại

 

2.  Đối tượng phải Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại? 

Theo khoản 1, Điều 12, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH

 

3.  Đối tượng KHÔNG phải Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

Theo khoản 3, Điều 12, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định: Các đối tượng không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

 • ♦    Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;
 • ♦    Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm);
 • ♦    Cơ sở dầu khí ngoài biển.

Theo Khoản 4, Điều 14, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định: Trường hợp không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư này, thì: 

 • ♦    Chủ nguồn thải CTNH lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu theo quy định tại Phụ lục 4 (A) ban hành kèm theo Thông tư này và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường;
 • ♦    Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận ngay khi nhận được báo cáo quản lý CTNH. Văn bản tiếp nhận này hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm kèm theo một bản sao báo cáo quản lý CTNH lần đầu nêu trên có giá trị tương đương Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

 

4.  Khi nào phải đăng ký CẤP LẠI Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại?

Theo Khoản 2, Điều 6, Nghị định 38/2015/NĐ-CP quy định: 

 • ♦    Thay đổi tên chủ nguồn thải
 • ♦    Thay đổi địa chỉ
 • ♦    Thay đổi số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại
 • ♦    Thay đổi, bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở

 

5.  Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ? 

 • ♦     Sở Tài nguyên và Môi trường 

 

6.  Hồ sơ giấy tờ cần thiết?

 • ♦    01 đơn đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu tại phụ lục 6A, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • ♦    01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, hoặc các giấy tờ liên quan khác. (Bản sao) 
 • ♦    01 quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường định kỳ, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc các giấy tờ liên quan đến môi trường khác nếu có.(Bản sao)
 • ♦    Đối với trường hợp đăng ký lại sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cần phải có Bản gốc sổ chủ nguồn chất thải nguy hại đã đăng ký trước đó.

 

7.  Thời gian giải quyết hồ sơ?

Theo Điều 14, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT quy định:

 • ♦    Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.
 • ♦    Trường hợp đăng ký chủ nguồn thải CTNH thuộc đối tượng tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong khuôn viên cơ sở phát sinh CTNH thì thời hạn xem xét, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH là 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
 • ♦    Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho chủ nguồn thải CTNH để hoàn thiện hồ sơ

 

8. Quy định xử phạt về hành vi vi phạm việc bảo vệ môi trường đối với chủ nguồn thải CTNH? 

Theo Điều 21, Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định: 

 • ♦     Phạt tiền từ 30.000.000 – 40.000.000 (trường hợp không đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH hoặc không đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải CTNH theo quy định)
 • ♦     Phạt tiền từ 5.000.000 – 10.000.000 (trường hợp không báo cáo CTNH định kỳ)

 • ♦     Phạt tiền từ 5.000.000 – 10.000.000 (trường hợp kê khai không đúng, không đầy đủ CTNH trong chứng từ CTNH theo quy định)

 • ♦     Phạt tiền từ 40.000.000 – 50.000.000 (trường hợp không ký hợp đồng chuyển giao CTNH với đơn vị có chức năng xử lý CTNH)

 

9. Mẫu Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH do Sở tài nguyên môi trường cấp:

-------------------- ♦ O ♦ --------------------

Để được tư vấn và hỗ trợ, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA

TRỤ SỞ: Số 118/22/2 Đường số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

VPĐD: Số 67 Đường 26, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

XƯỞNG CƠ KHÍ: ĐT824, Ấp 8, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Fanpage: https://www.facebook.com/moitruonganhduong.vn/ 

Email: info@moitruonganhduong.vn  

Hotline: 0942 195 533

 

Icon Facebook
Go Top