Nghị định 55/2021/NĐ-CP

xử lý chất thải nguy hại

công ty môi trường

công ty tư vấn môi trường

Nghị định 55/2021/NĐ-CP)
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
NGHỊ ĐỊNH 55/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 155/2016/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2016 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Ngày 24/5/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/7/2021.

Đối với hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực, bị phát hiện hoặc xem xét ra quyết định xử phạt khi Nghị định này  đã có hiệu lực thì áp dụng quy định của Nghị định này.

(Văn bản đính kèm: Nghị định 55/2021/NĐ-CP)

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top