LUẬT 17/2012/QH13

LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

công ty môi trường

LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ 17/2012/QH13

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ 17/2012/QH13
LUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC SỐ 17/2012/QH13

Số ký hiệu: 17/2012/QH13           

Loại văn bản: Luật

Ngày ban hành: 21/06/2012

Ngày có hiệu lực: 01/01/2013

Cơ quan ban hành: Quốc Hội

Người ký: Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng

Tóm tắt nội dung:

Nhằm bảo vệ, khai thác hiệu quả, phát triển bền vững tài nguyên nước quốc gia, tạo động lực phát triển bền vững ngành kinh tế nước nhiều thành phần phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…, ngày 21/06/2012, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Tài nguyên nước, số 17/2012/QH13.

Trong đó, đáng chú ý là quy định tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước để phát điện có mục đích thương mại; phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp; trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản tập trung với quy mô lớn sẽ phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Chính phủ quy định, căn cứ vào chất lượng của nguồn nước, loại nguồn nước, điều kiện khai thác, quy mô, thời gian khai thác và mục đích sử dụng nước.

Bên cạnh đó, nhằm thực hiện chủ trương chống lãng phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước, Luật cũng khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng tiết kiệm nước thông qua việc quy định ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả như: Miễn, giảm thuế và cho phép vay vốn ưu đãi đối với các tổ chức, cá nhân đầu tư sử dụng nước tuần hoàn, tái sử dụng nước, thu gom, sử dụng nước được khử muối từ nước lợ, nước mặn, đầu tư thiết bị, công nghệ tiết kiệm nước…

Luật này thay thế Luật Tài nguyên nước, số 08/1998/QH10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013.

Từ ngày 01/01/2022, Luật này hết hiệu lực một phần bởi Luật Bảo vệ môi trường 2020.

(Văn bản đính kèm: Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13)

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top