cải tạo hệ thống xử lý nước thải

khởi công dự án cải tạo hệ thống xử lý nước thải công ty nhựa tý liên

cải tạo hệ thống xử lý nước thải công ty nhựa tý liên

KHỞI CÔNG DỰ ÁN - CẢI TẠO HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

cải tạo hệ thống xử lý nước thải công ty nhựa tý liên
Môi Trường Ánh Dương Khởi công Dự án “Cải tạo Hệ thống xử lý nước thải, công suất 200 m3/ngày.đêm” do Công ty TNHH MTV Nhựa Tý Liên làm Chủ đầu tư.
Khởi công dự án: Cải tạo hệ thống xử lý nước thải

Ngày 12/11/2019, Môi Trường Ánh Dương đã tổ chức Lễ Khởi công Dự án “Cải tạo Hệ thống xử lý nước thải, công suất 200 m3/ngày.đêm” do Công ty TNHH MTV Nhựa Tý Liên làm Chủ đầu tư.

Được sự tin tưởng và tín nhiệm của Chủ đầu tư, Công ty Môi Trường Ánh Dương đã vinh dự được chọn làm Tổng thầu của Dự án.

Sau khi hoàn thành, nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Theo dự kiến, Dự án sẽ hoàn thành vào tháng 01/2020.

Cám ơn sự tin tưởng của Tý Liên đối với Ánh Dương!

 

 

 

 

 

 

"MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG - NIỀM TIN CỦA KHÁCH HÀNG"

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top