Báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Tư vấn lập báo cáo hoàn thành

Lập báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Lập báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường
Hiện nay, rất nhiều Doanh nghiệp sau khi được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) KHÔNG biết rằng Luật BVMT Việt Nam có quy định phải thực hiện thủ tục xin xác nhận hoàn thành các công trình BVMT trước khi đi vào hoạt động chính thức.
Menu
Báo cáo hoàn thành công trình BVMT

 

 

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top