Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022

Tư vấn lập báo cáo công tác BVMT 2022

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2022

TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO CÔNG TÁC BVMT | MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG

Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động điều phải thực hiện tối thiểu là 02 báo cáo và tối đa là 24 báo cáo khác nhau về tình hình quản lý môi trường tại doanh nghiệp và gửi cho các cơ quan quản lý từ Trung ương đến Địa phương.
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

   Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp khi đi vào hoạt động điều phải thực hiện tối thiểu là 02 báo cáotối đa là 24 báo cáo khác nhau về tình hình quản lý môi trường tại doanh nghiệp và gửi cho các cơ quan quản lý từ Trung ương đến Địa phương.  

     Theo rà soát thì các báo cáo vẫn có nội dung bị trùng lặp; tần suất và thời điểm báo cáo khác nhau, cơ quan nhận báo cáo khác nhau. Do đó, cơ quan quản lý nhà nước không có thông tin tổng thể về các vấn đề môi trường hay công tác bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.

     Chính vì thế, Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ra đời (có hiệu lực từ ngày 15/02/2020) đã có những cải cách đột phá về chế độ báo cáo. Theo đó, các doanh nghiệp chỉ phải thực hiện 01 báo cáo công tác bảo vệ môi trường (BVMT) và nộp vào cuối năm, thay vì thực hiện nhiều loại báo cáo như trước đây.

Ngày 10/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2022/NĐ-CP và thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường năm 2020. Theo đó, căn cứ theo Chương V, Mục 3 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, quy định thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 như sau:

         

 

 

(Văn bản đính kèm:Thông tư 02/2022/TT-BTNMT)

Zalo
Hotline
viber
CÔNG TY TNHH ÁNH DƯƠNG VINA
Go Top